skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 16.516  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithmic information theory

Chaitin Gregory J.

Cambridge [Cambridgeshire] ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 2003

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
On the belief merging by negotiation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the belief merging by negotiation

Trong Hieu, Tran; Quoc Bao, Vo; Thi Hong Khanh, Nguyen

Scopus; 18770509; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705091401059X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33094

Truy cập trực tuyến

3
Computational science-ICCS 2008 : 8th international conference, Kraków, Poland, June 23-25, 2008 : proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational science-ICCS 2008 : 8th international conference, Kraków, Poland, June 23-25, 2008 : proceedings

Bubak, Marian; van Albada, G.D.; Dongarra, Jack; Sloot, Peter M.A.

9783540693864; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27764

Truy cập trực tuyến

4
Computational Science ICCS 2008 : 8th International Conference, Krakw, Poland, June 23-25, 2008, Proceedings. Part III.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational Science ICCS 2008 : 8th International Conference, Krakw, Poland, June 23-25, 2008, Proceedings. Part III.

Bubak, Marian; Albada, Geert Dick van; Dongarra, Jack; Sloot, Peter M.A.

9783540693888; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27752

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to the theory of computation 3rd ed

Sipser Michael

Cengage Learning; 2013 - (511.35 SIP 2013)

Truy cập trực tuyến

6
Hyperbolic cross approximation in infinite dimensions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperbolic cross approximation in infinite dimensions

D͡ng, D.; Griebel, M.

Scopus; 0885064X; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885064X15001016; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32897

Truy cập trực tuyến

7
Foundations of algorithms : using C++ pseudocode
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of algorithms : using C++ pseudocode

Neapolitan Richard E.; Naimipour Kumarss

Boston : Jones and Barlett Publishers, 1998 - (005.1 NEA 1998) - ISBN0763706205

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models of Science Dynamics Encounters Between Complexity Theory and Information Sciences

Springer; 2012 - (300.1)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory of automata formal languages and computation

Xavier Eugene S P

New Age International Ltd Publishers; 2005 - (511.3 XAV 2005)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A guide to algorithm design paradigms methods and complexity analysis

Benoit Anne Robert Yves 1938 Vivien Frédéric

CRC Press; 2013 - (005.1 BEN 2013)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small dynamic complexity classes an investigation into dynamic descriptive complexity

Zeume Thomas

Springer; 2017 - (511.352)

Truy cập trực tuyến

12
2D complex shear modulus imaging in Gaussian noise
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2D complex shear modulus imaging in Gaussian noise

Nguyen, Thi Anh-Dao; Tran, Duc-Tan; Nguyen, Linh-Trung

Scopus; 16800737; http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-11776-8_94; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32937

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dealing with complexity : an introduction to the theory and application of systems science

Flood Robert L.; Carson R.L

N.Y : Plenum Press, 1988 - (003 FLO 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Pi and the AGM : a study in analytic number theory and computational complexity. Volume 4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pi and the AGM : a study in analytic number theory and computational complexity. Volume 4

Borwein Jonathan M.; Borwein Peter B

New York : John Wiley & Sons, INC., 1987 - (512.7 BOR(4) 1987) - ISBN047131515X (pbk.);ISBN0471831387

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The complexity theory companion

Hemaspaandra Lane A; Ogihara Mitsunori 1963

Springer; 2010 - (003 HEM 2010)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information randomness & incompleteness papers on algorithmic information theory

Chaitin Gregory J

World Scientific; 1987 - (511.3 CHA 1987)

Truy cập trực tuyến

17
Parallel Complexity Of Linear System Solution
Parallel Complexity Of Linear System Solution
Parallel Complexity Of Linear System Solution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel Complexity Of Linear System Solution

Singapore ; Teaneck, NJ : World Scientific, c1991. - (512.9 COD 1991) - ISBN981-02-0502-3;ISBN981-4360-45-7

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory and applications of models of computation 14th Annual Conference TAMC 2017 Bern Switzerland April 20 22 2017 Proceedings

Springer; 2017 - (004.0151)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Complexity of Matroid Isomorphism Problem

Raghavendra Rao, B. ; Jayalal Sarma, M.

Theory of Computing Systems, 2011, Vol.49(2), pp.246-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-4350 ; E-ISSN: 1433-0490 ; DOI: 10.1007/s00224-010-9260-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outsourcing and scheduling for two-machine ordered flow shop scheduling problems.(Author abstract)

Chung, Dae - Young ; Choi, Byung - Cheon

European Journal of Operational Research, April 1, 2013, Vol.226(1), p.46(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 16.516  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (138)
 2. 1981đến1990  (295)
 3. 1991đến2000  (1.013)
 4. 2001đến2011  (5.198)
 5. Sau 2011  (9.685)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10.299)
 2. Chinese  (27)
 3. Japanese  (24)
 4. French  (22)
 5. Russian  (10)
 6. Spanish  (8)
 7. Portuguese  (7)
 8. German  (3)
 9. Czech  (3)
 10. Korean  (3)
 11. Arabic  (1)
 12. Persian  (1)
 13. Dutch  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Paulusma, Daniël
 2. Goldberg, Leslie Ann
 3. Herbstritt, Marc
 4. Jerrum, Mark
 5. Santha, Miklos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...