skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002–2014)

Zucco Jr, Cesar

Brazilian Political Science Review, 01 April 2015, Vol.9(1), pp.135-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1981-3821 ; E-ISSN: 1981-3821 ; DOI: 10.1590/1981-38212014000200006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinguishing Between Influences on Brazilian Legislative Behavior

Zucco Jr., Cesar ; Lauderdale, Benjamin E

Legislative Studies Quarterly, August 2011, Vol.36(3), pp.363-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0362-9805 ; E-ISSN: 1939-9162 ; DOI: 10.1111/j.1939-9162.2011.00019.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic_2014_beps.R

Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/29489/RFIAHP

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic.gps.2014.R

Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/29489/HFWJPP

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic_2014_ibope.R

Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/29489/4DMETV

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replic2014beps.tab

Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/29489/Z2KEZJ

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replicsimulation2014.tab

Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/29489/SSTRMQ

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replicsimulation2010.tab

Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/29489/1SQ6F5

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replic2014ibope.tab

Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/29489/SNJNKN

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

_ReplicationInstructions.pdf

Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/29489/MZ1J3C

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic_simmulation.R

Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/29489/MXPAX3

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replicGPS2014.tab

Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/29489/BGESQH

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

_replic_id.R

Samuels, David (University of Minnesota); Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/23575/CYWWJQ

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samuels_Zucco_Supplement.pdf

Samuels, David (University of Minnesota); Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/23575/GNJ9NH

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_popularityMX_amelia.RData

Campello, Daniela (Fundação Getúlio Vargas); Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/XG6QQX/BGSKJV

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

___analysis_panel.R

Campello, Daniela (Fundação Getúlio Vargas); Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/XG6QQX/ETRQLM

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

___analysis_crosssection.R

Campello, Daniela (Fundação Getúlio Vargas); Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/XG6QQX/PGD8XI

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_elections.tab

Campello, Daniela (Fundação Getúlio Vargas); Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/XG6QQX/42XRK3

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_panel.tab

Campello, Daniela (Fundação Getúlio Vargas); Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/XG6QQX/U3JHBY

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential Success and the World Economy

Campello, Daniela (Fundação Getúlio Vargas); Zucco Jr., Cesar (Fundação Getúlio Vargas)

DOI: 10.7910/DVN/XG6QQX

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (2)
 2. Portuguese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zucco Jr., Cesar
 2. Campello, Daniela ; Zucco Jr., Cesar
 3. Samuels, David ; Zucco Jr., Cesar
 4. Zucco Jr, Cesar
 5. Zucco, Cesar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...