skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 113  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for sending short message actively upon detection of location change of mobile user

Zhou Yunjun

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WRF模式对多单体风暴中强地闪活动的模拟方法
WRF-mode-based simulation method for strong cloud-to-ground lightning activity in multi-cell storm

Zhou Yunjun

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种吊轨侧移推拉漂移门窗
Push -and -pull drift door and window is moved to hanger rail side

Zhou Yunjun

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for sending short message actively upon detection of location change of mobile user

Zhou Yunjun

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total Lightning Flash Activity Response to Aerosol over China Area

Zhao, Pengguo ; Zhou, Yunjun ; Xiao, Hui ; Liu, Jia ; Gao, Jinhui ; Ge, Fei

Atmosphere, 2017, Vol.8(2), p.26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20734433 ; DOI: 10.3390/atmos8020026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of Water Vapor Content in the Effects of Aerosol on the Electrification of Thunderstorms: A Numerical Study

Zhao, Pengguo ; Yin, Yan ; Xiao, Hui ; Zhou, Yunjun ; Liu, Jia

Atmosphere, 2016, Vol.7(10), p.137 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20734433 ; DOI: 10.3390/atmos7100137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for Transferring Playing of Digital Media Contents and Playing Device and System

Liu Haijun ; Zhou Yunjun

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种X波段双偏振天气雷达降水估测方法
X-band dual-polarization weather radar precipitation estimation method

Zhou Yunjun ; Zhao Chuanhong

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR TRANSFERRING PLAYING OF DIGITAL MEDIA CONTENTS AND PLAYING DEVICE AND SYSTEM

Liu Haijun ; Zhou Yunjun

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ, APPAREIL ET SYSTÈME DE RENVOI D'UN CONTENU MULTIMÉDIA NUMÉRIQUE TRANSFÉRÉ ET LU
METHOD, APPARATUS AND SYSTEM FOR SWITCHING BACK TRANSFERRED AND PLAYED DIGITAL MEDIA CONTENT

Liu, Haijun ; Zhou, Yunjun

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于气溶胶特性和成云机制提高天气预报准确性的方法
Method used for improving weather forecasting accuracy based on aerosol property and cloud formation mechanism

Zhou Yunjun ; Zhao Pengguo

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Switching method, device and system for transfer of played digital media content

Liu Haijun ; Zhou Yunjun

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method, device and system for switching back transferred-for-play digital media content

Liu Haijun ; Zhou Yunjun

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method, device and System for Switching Back Transferred-For-Play Digital Media Content

Liu Haijun ; Zhou Yunjun

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

이전되어 재생되는 디지털 미디어 콘텐츠를 복귀시키는 방법, 장치 및 시스템
METHOD, APPARATUS AND SYSTEM FOR SWITCHING BACK TRANSFERRED AND PLAYED DIGITAL MEDIA CONTENT

Liu Haijun ; Zhou Yunjun

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital media content playing transferring method, playing equipment and system

Liu Haijun ; Zhou Yunjun

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 113  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (5)
 2. 2005đến2007  (10)
 3. 2008đến2010  (26)
 4. 2011đến2014  (25)
 5. Sau 2014  (47)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (63)
 2. Bài báo  (50)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (76)
 2. Chinese  (51)
 3. French  (10)
 4. German  (8)
 5. Korean  (3)
 6. Danish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhou Yunjun
 2. Zhou, Yunjun
 3. 周筠珺
 4. Ge Hao
 5. Zhou, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...