skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 142  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型的燃气和蒸汽轮机装置
Novel gas and steam turbine device

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电扶梯用维护设备
Maintenance equipment for escalators

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种简单易操作的摩擦焊接装置
Simple friction welding device easy to operate

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种摩擦焊接装置
Friction-welding device

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型建筑设备用减震装置
Novel shock attenuation for architectural equipment device

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型园林移动种植装置
Novel gardens are removed and are planted device

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种改进的燃气和蒸汽轮机装置
Improved fuel gas and steam turbine device

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种发动机
Engine

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型智能园林施药装置
Novel give medicine to poor free of charge in intelligence gardens device

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型园林用采摘机
Novel picking machine is used in gardens

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种使用简便的自助餐装置
Simply used buffet device

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种牧草收割装置
Pasture reaping device

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型建筑用输送升降架
Novel transport crane for building

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种头发护理装置
Hair care apparatus

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种园林草坪割草装置
Garden lawn grass cutting device

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种方便的混凝土搅拌装置
Convenient concrete stirring device

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型园林用种植喷洒施药设备车
Novel equipment of giving medicine to poor free of charge car is sprayed with planting in gardens

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型园林水域垃圾打捞船
Novel gardens waters rubbish salvage ship

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于桥梁设备
Equipment for bridge

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种地下线缆铺设用的墙壁支撑装置
Underground cable lays wall strutting arrangement of usefulness

Ye Jilin

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 142  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (8)
 2. 2007đến2009  (5)
 3. 2010đến2012  (3)
 4. 2013đến2016  (44)
 5. Sau 2016  (82)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (124)
 2. Chinese  (107)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ye Jilin
 2. Huang Kui
 3. LI Guomin
 4. Sun Bing
 5. Lin Zejiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...