skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.998  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Amotl2 gene inhibits Wnt/β-catenin signaling and regulates embryonic development in zebrafish

Li, Zhiqiang ; Wang, Yeqi ; Zhang, Min ; Xu, Pengfei ; Huang, Huizhe ; Wu, Di ; Meng, Anming

The Journal of biological chemistry, 13 April 2012, Vol.287(16), pp.13005-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 22362771 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M112.347419

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Room-temperature dual-wavelength lasing from single-nanoribbon lateral heterostructures.(Report)

Jinyou Xu ; Pengfei Guo ; Xiaoli Zhu ; Xiangfeng Duan ; Anlian Pan ; Liang Ma ; Xiujuan Zhuang ; Wei Hu

Journal of the American Chemical Society, August 1, 2012, Vol.134(30), p.12394-12397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization study on the enhancement of heat transfer for the groove flat-plate heat pipe with nanoflower coated CuO layer

Xu, Pengfei ; Li, Qiang

Applied Physics Letters, 02 October 2017, Vol.111(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4986318

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient and convenient synthesis of 1,2,3-trisubstituted pyrroles via iodocyclization from ethyl acetoacetate

Xu, Pengfei ; Huang, Kunzhu ; Liu, Zhiguo ; Zhou, Ming ; Zeng, Wenbin

Tetrahedron Letters, 05 June 2013, Vol.54(23), pp.2929-2933 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2013.03.094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CFD simulation of bubbling fluidized beds using kinetic theory of rough sphere

Wang, Shuai ; Liu, Goudong ; Lu, Huilin ; Sun, Liyan ; Xu, Pengfei

Chemical Engineering Science, March 26, 2012, Vol.71, p.185(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2509

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frustrated Lewis Pair‐Like Reactivity of Rare‐Earth Metal Complexes: 1,4‐Addition Reactions and Polymerizations of Conjugated Polar Alkenes

Xu, Pengfei ; Yao, Yingming ; Xu, Xin

Chemistry – A European Journal, 26 January 2017, Vol.23(6), pp.1263-1267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: 10.1002/chem.201605622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ESIPT-based highly selective and sensitive probe for the detection of hydrogen sulfide

Xu, Pengfei ; Liu, Meihui ; Gao, Tang ; Zhang, Hailiang ; Li, Ziwei ; Huang, Xinyi ; Zeng, Wenbin

Tetrahedron Letters, 24 June 2015, Vol.56(26), pp.4007-4010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2015.04.113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prostaglandin E.sub.1 encapsulated into lipid nanoparticles improves its anti-inflammatory effect with low side-effect

Gao, Yu ; Xu, Pengfei ; Chen, Lingli ; Li, Yaping

International Journal of Pharmaceutics, March 15, 2010, Vol.387(1-2), p.263(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-5173

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synergistic inhibition of breast cancer metastasis by silibinin-loaded lipid nanoparticles containing TPGS

Xu, Pengfei ; Yin, Qi ; Shen, Jianan ; Chen, Lingli ; Yu, Haijun ; Zhang, Zhiwen ; Li, Yaping

International Journal of Pharmaceutics, 15 September 2013, Vol.454(1), pp.21-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-5173 ; E-ISSN: 1873-3476 ; DOI: 10.1016/j.ijpharm.2013.06.053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Pathogenesis-Related Class 10 Protein Gly m 4l, Increases Resistance upon Phytophthora sojae Infection in Soybean (Glycine max [L.] Merr.)

Fan, Sujie ; Jiang, Liangyu ; Wu, Junjiang ; Dong, Lidong ; Cheng, Qun ; Xu, Pengfei ; Zhang, Shuzhen

PLoS One, Oct 2015, Vol.10(10), p.e0140364 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0140364

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hollow mesoporous organosilica nanoparticles: a generic intelligent framework-hybridization approach for biomedicine

Chen, Yu ; Meng, Qingshuo ; Wu, Meiying ; Wang, Shige ; Xu, Pengfei ; Chen, Hangrong ; Li, Yaping ; Zhang, Lingxia ; Wang, Lianzhou ; Shi, Jianlin

Journal of the American Chemical Society, 19 November 2014, Vol.136(46), pp.16326-34 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5126 ; PMID: 25343459 Version:1 ; DOI: 10.1021/ja508721y

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redshift and discrete energy level separation of self-assembled quantum dots induced by strain-reducing layer

Gu, Yongxian ; Yang, Tao ; Ji, Haiming ; Xu, Pengfei ; Wang, Zhanguo

Journal of Applied Physics, 15 March 2011, Vol.109(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979 ; E-ISSN: 1089-7550 ; DOI: 10.1063/1.3553443

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of superparamagnetic iron oxide nanoparticles as calcium-responsive MRI contrast agents

Xu, Pengfei ; Shen, Zhiwei ; Zhang, Baolin ; Wang, Jun ; Wu, Renhua

Applied Surface Science, 15 December 2016, Vol.389, pp.560-566 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.07.160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CFD simulation of bubbling fluidized beds using kinetic theory of rough sphere

Wang, Shuai ; Liu, Goudong ; Lu, Huilin ; Sun, Liyan ; Xu, Pengfei

Chemical Engineering Science, 26 March 2012, Vol.71, pp.185-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2509 ; E-ISSN: 1873-4405 ; DOI: 10.1016/j.ces.2011.11.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CFD simulation of bubbling fluidized beds using kinetic theory of rough sphere

Wang , Shuai ; Liu , Goudong ; Lu , Huilin ; Sun , Liyan ; Xu , Pengfei

Chemical engineering science, 2012, Vol.71, pp.185-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2509

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suppression of aversive memories associates with changes in early and late stages of neurocognitive processing

Chen, Chunping ; Liu, Chao ; Huang, Ruiwang ; Cheng, Dazhi ; Wu, Haiyan ; Xu, Pengfei ; Mai, Xiaoqin ; Luo, Yue-Jia

Neuropsychologia, October 2012, Vol.50(12), pp.2839-2848 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2012.08.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous inhibition of metastasis and growth of breast cancer by co-delivery of twist shRNA and paclitaxel using pluronic P85-PEI/TPGS complex nanoparticles

Shen, Jianan ; Sun, Huiping ; Xu, Pengfei ; Yin, Qi ; Zhang, Zhiwen ; Wang, Siling ; Yu, Haijun ; Li, Yaping

Biomaterials, February 2013, Vol.34(5), pp.1581-1590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-9612 ; E-ISSN: 1878-5905 ; DOI: 10.1016/j.biomaterials.2012.10.057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shrapnel nanoparticles loading docetaxel inhibit metastasis and growth of breast cancer

Xu, Pengfei ; Meng, Qingshuo ; Sun, Huiping ; Yin, Qi ; Yu, Haijun ; Zhang, Zhiwen ; Cao, Mi ; Zhang, Yingyi ; Li, Yaping

Biomaterials, 2015, Vol.64, p.10(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-9612

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controllable DNA condensation-release induced by simple azaheterocyclic-based metal complexes

Li, Chao ; Tian, Hua ; Duan, Shan ; Liu, Xuena ; Xu, Pengfei ; Qiao, Renzhong ; Zhao, Yufen

The journal of physical chemistry. B, 17 November 2011, Vol.115(45), pp.13350-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5207 ; PMID: 21916503 Version:1 ; DOI: 10.1021/jp206199b

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface Morphology of Amygdala Is Associated with Trait Anxiety (Surface Morphology of Amygdala and Trait Anxiety)

Li, Shuyu ; Wang, Yanan ; Xu, Pengfei ; Pu, Fang ; Li, Deyu ; Fan, Yubo ; Gong, Gaolang ; Luo, Yuejia; Zuo, Xi-nian (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e47817 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0047817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.998  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (515)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.736)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (4)
 2. 2005đến2008  (43)
 3. 2009đến2012  (209)
 4. 2013đến2017  (1.102)
 5. Sau 2017  (632)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.828)
 2. Chinese  (1.114)
 3. French  (22)
 4. German  (17)
 5. Korean  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xu Pengfei
 2. Xu, Pengfei
 3. Xu, P.
 4. Xu, Pf
 5. 徐鹏飞

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...