skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Chunchi wen chao: [10 juan]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chunchi wen chao: [10 juan]

Xu, Liyao

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aldehyde dehydrogenase 1A1 stabilizes transcription factor Gli2 and enhances the activity of Hedgehog signaling in hepatocellular cancer.(Report)

Yan, Zhengwei ; Xu, Liyao ; Zhang, Junyan ; Lu, Quqin ; Luo, Shiwen ; Xu, Linlin

Biochemical and Biophysical Research Communications, March 18, 2016, Vol.471(4), p.466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2016.02.052

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aldehyde dehydrogenase 1A1 stabilizes transcription factor Gli2 and enhances the activity of Hedgehog signaling in hepatocellular cancer

Yan, Zhengwei ; Xu, Liyao ; Zhang, Junyan ; Lu, Quqin ; Luo, Shiwen ; Xu, Linlin

Biochemical and Biophysical Research Communications, 18 March 2016, Vol.471(4), pp.466-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2016.02.052

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Autophagy on the Radioresistance 
of Human Adenocarcinoma A549 Cell in Hypoxia Condition

Yong LI ; Liyao Xu ; Aqiao Cai ; Lifang LI ; Xiaojun Zhong

Chinese Journal of Lung Cancer, 01 November 2012, Vol.15(11), pp.638-641 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-3419 ; E-ISSN: 1999-6187 ; DOI: 10.3779/j.issn.1009-3419.2012.11.06

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of the Hedgehog signaling pathway suppresses cell proliferation by regulating the Gli2/miR-124/AURKA axis in human glioma cells

Xu, Liyao ; Liu, Hua ; Yan, Zhangming ; Sun, Zhirong ; Luo, Shiwen ; Lu, Quqin

International journal of oncology, May 2017, Vol.50(5), pp.1868-1878 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1791-2423 ; PMID: 28393219 Version:1 ; DOI: 10.3892/ijo.2017.3946

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculation of computer-generated hologram (CGH) from 3D object of arbitrary size and viewing angle

Xu, Liyao ; Chang, Chenliang ; Feng, Shaotong ; Yuan, Caojin ; Nie, Shouping

Optics Communications, 01 November 2017, Vol.402, pp.211-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4018 ; E-ISSN: 1873-0310 ; DOI: 10.1016/j.optcom.2017.05.076

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics and mechanism for reduction of Pt(IV) anticancer model compounds by Se-methyl L-selenocysteine. Comparison with L-selenomethionine

Liu, Chunli ; Xu, Liyao ; Tian, Hongwu ; Yao, Haiping ; Elding, Lars I ; Shi, Tiesheng

Journal of Molecular Liquids, 01 December 2018, Vol.271, pp.838-843 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-7322 ; E-ISSN: 1873-3166 ; DOI: 10.1016/j.molliq.2018.09.056

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidation of the drug tiopronin by Cerium(IV) in perchloric acid media: Kinetic and mechanistic analyses

Shen, Shigang ; Chi, Xueru ; Dong, Jingran ; Huo, Shuying ; Tian, Hongwu ; Xu, Liyao ; Shi, Tiesheng

Journal of Molecular Liquids, November 2017, Vol.246, pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-7322 ; E-ISSN: 1873-3166 ; DOI: 10.1016/j.molliq.2017.09.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stereoscopic hologram calculation based on nonuniform sampled wavefront recording plane

Xu, Liyao ; Chang, Chenliang ; Feng, Shaotong ; Yuan, Caojin ; Xia, Jun ; You, Jianfeng ; Nie, Shouping

Optics Communications, 01 November 2018, Vol.426, pp.194-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4018 ; E-ISSN: 1873-0310 ; DOI: 10.1016/j.optcom.2018.05.047

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of Autophagy in the Radiosensitivity of Human Lung Adenocarcinoma A549 Cells

Liyao Xu ; Yong Wang ; Qin Liu ; Hui Luo ; Xiaojun Zhong ; Yong LI

Chinese Journal of Lung Cancer, 01 December 2016, Vol.19(12), pp.799-804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-3419 ; E-ISSN: 1999-6187 ; DOI: 10.3779/j.issn.1009-3419.2016.12.01

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapamycin‐induced autophagy sensitizes A549 cells to radiation associated with DNA damage repair inhibition

Li, Yong ; Liu, Fen ; Wang, Yong ; Li, Donghai ; Guo, Fei ; Xu, Liyao ; Zeng, Zhengguo ; Zhong, Xiaojun ; Qian, Kejian

Thoracic Cancer, July 2016, Vol.7(4), pp.379-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1759-7706 ; E-ISSN: 1759-7714 ; DOI: 10.1111/1759-7714.12332

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic review and meta-analysis: Association between MGMT hypermethylation and the clinicopathological characteristics of non-small-cell lung carcinoma

Chen, Lin ; Wang, Yong ; Liu, Fen ; Xu, Liyao ; Peng, Feifei ; Zhao, Ning ; Fu, Biqi ; Zhu, Zijie ; Shi, Yu ; Liu, Jiansheng ; Wu, Renrui ; Wang, Chen ; Yao, Shengmin ; Li, Yong

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jan 2018, Vol.8, pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-19949-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

干式空心限流电抗器装置
Dry-type hollow current-limiting reactor device

Zhang Yuehua ; Zhao Yang ; Jiang Guanping ; Cheng Yang ; Zhang Dejin ; Chen Yan ; Yue Yang ; Xu Liyao ; Zhang Jun ; Chen Yilong ; Guo Jia

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bottom acoustic shield used for dry electric reactor

Zhang Yuehua ; LI Deliang ; Zhao Yang ; Jiang Guanping ; Xu Liyao ; Chen Yilong ; Zhang Jun ; Huang Ying ; Huang Cheng ; LI Xiaolin ; Deng Jing ; Xiang Yang

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

干式空心限流电抗器装置
Hollow current limiting reactor device of dry -type

Zhang Yuehua ; Zhao Yang ; Jiang Guanping ; Cheng Yang ; Zhang Dejin ; Chen Yan ; Yue Yang ; Xu Liyao ; Zhang Jun ; Chen Yilong ; Guo Jia

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and tolerability of granulocyte colony-stimulating factors in cancer patients after chemotherapy: A systematic review and Bayesian network meta-analysis

Wang, Yong ; Chen, Lin ; Liu, Fen ; Zhao, Ning ; Xu, Liyao ; Fu, Biqi ; Li, Yong

Scientific reports, 25 October 2019, Vol.9(1), pp.15374 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 31653961 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-019-51982-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetic and mechanistic analysis of oxidation of 2-furoic hydrazide by hexachloroirradate(IV) in a wide pH range

Yao, Haiping ; Tian, Hongwu ; Xu, Liyao ; Xia, Yanqing ; Zhou, Li ; Liu, Chunli ; Shi, Tiesheng

Transition Metal Chemistry, 2019, Vol.44(8), pp.771-777 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-4285 ; E-ISSN: 1572-901X ; DOI: 10.1007/s11243-019-00347-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-voltage and ultrahigh-voltage dry-type air-cored current limiting reactor

Zhang Yuehua ; Zhao Yang ; Jiang Guanping ; Cheng Yang ; Zhang Dejin ; Chen Yilong ; Chen Yan ; Xu Liyao ; Hao Wenguang ; Liu Chengzhu ; LI Deliang ; Sun Guohua ; Meng Bo ; Wu Yukun

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High pressure, hollow current limiting reactor of superhigh pressure dry -type

Zhang Yuehua ; Zhao Yang ; Jiang Guanping ; Cheng Yang ; Zhang Dejin ; Chen Yilong ; Chen Yan ; Xu Liyao ; Hao Wenguang ; Liu Chengzhu ; LI Deliang ; Sun Guohua ; Meng Bo ; Wu Yukun

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigations of the Kinetics and Mechanism for Reduction of a Carboplatin Pt(IV) Prodrug by the Major Small-Molecular Reductants in Human Plasma

Liu, Yang ; Tian, Hongwu ; Xu, Liyao ; Zhou, Li ; Wang, Jinhu ; Xu, Benyan ; Liu, Chunli ; Elding, Lars Ivar ; Shi, Tiesheng

International Journal of Molecular Sciences, 2019-11-12, Vol.2019(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1422-0067 ; ISSN: 1422-0067 ; DOI: 10.3390/ijms20225660

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2014  (1)
 3. 2015đến2015  (3)
 4. 2016đến2017  (9)
 5. Sau 2017  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (14)
 2. Sáng chế  (5)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19)
 2. Chinese  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xu, Liyao
 2. Xu, L.
 3. Xu, Ly
 4. Li, Yong
 5. Shi, Tiesheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...