skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 226  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Introduction to Wastewater Treatment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Wastewater Treatment

Templeton, Michael R.; Butler, David

9788776818432; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20234

Truy cập trực tuyến

2
Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment

Yang, Jixiang

1st edition; 9788740304411; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20248

Truy cập trực tuyến

3
Introduction to Wastewater Treatment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Wastewater Treatment

Michael R. Butler, Templeton David

9788776818432; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23681

Truy cập trực tuyến

4
Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment

Jixiang, Yang

9788740304411; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22813

Truy cập trực tuyến

5
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tác nhân đến khả năng xử lý nước thải nhiễm các hợp chất Nitramin bằng quá trình Fenton và quang Fenton
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tác nhân đến khả năng xử lý nước thải nhiễm các hợp chất Nitramin bằng quá trình Fenton và quang Fenton

Vũ, Quang Bách; Đỗ, Ngọc Khuê; Hồ, Thanh Nga; Hoàng, Xuân Cơ

Vũ, Q. B, et al. (2016). Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tác nhân đến khả năng xử lý nước thải nhiễm các hợp chất Nitramin bằng quá trình Fenton và quang Fenton. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và công nghệ, 32, 1S, 15 -23.; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56840

Truy cập trực tuyến

6
Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng một số vi khuẩn có khả năng phân giải protein vào quá trình xử lý nước rò rỉ của bãi rác Nam Sơn - Hà Nội
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng một số vi khuẩn có khả năng phân giải protein vào quá trình xử lý nước rò rỉ của bãi rác Nam Sơn - Hà Nội

Trịnh, Lê Hùng; Nguyễn, Minh Nguyệt

Trịnh, L. H., Nguyễn, M. N. (2003). Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng một số vi khuẩn có khả năng phân giải protein vào quá trình xử lý nước rò rỉ của bãi rác Nam Sơn - Hà Nội. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHTN & CN. Tập XIX., Số 1-200, Tr. 43-49; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59779

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu xây dựng công nghệ xử lý nước thải axit (AMD) từ hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản bằng biện pháp sinh học
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng công nghệ xử lý nước thải axit (AMD) từ hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản bằng biện pháp sinh học

Đinh, Thúy Hằng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61663

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment

Yang Jixiang

Bookboon; 2015 - (660)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Wastewater Treatment

Templeton Michael R; Butler David

Bookboon; 2011 - (660)

Truy cập trực tuyến

10
Xử lý nước cấp và nước thải dệt nhuộm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xử lý nước cấp và nước thải dệt nhuộm

Đặng Trấn Phòng; Trần Hiếu Nhuệ

H. : KHKT, 2013 - (667.028 ĐA-P 2013) - ISBN9786046700388

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp bùn hoạt tính nhiều bậc : Đề tài NCKH
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp bùn hoạt tính nhiều bậc : Đề tài NCKH

Trịnh, Lê Hùng; Nguyễn, Thị Minh Nguyệt; Phạm, Thị Dương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22193

Truy cập trực tuyến

12
Preparation and Evaluation of Chitin- Acrylic acid Greaft Copolymer for waste water treament: Graft conpolymerisation of Acrylic acid onto Chitin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and Evaluation of Chitin- Acrylic acid Greaft Copolymer for waste water treament: Graft conpolymerisation of Acrylic acid onto Chitin

Phạm, Thị Bích Hạnh; Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.

Phạm, Thị Bích Hạnh. (2011). Preparation and Evaluation of Chitin- Acrylic acid Greaft Copolymer for waste water treament: Graft conpolymerisation of Acrylic acid onto Chitin. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10500

Truy cập trực tuyến

13
Preparation and Evaluation of Chitin- Acrylic acid Greaft Copolymer for waste water treament: Adsorption behavior of Chromium(III) ion from solution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and Evaluation of Chitin- Acrylic acid Greaft Copolymer for waste water treament: Adsorption behavior of Chromium(III) ion from solution

Phạm, Thị Bích Hạnh; Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.

Phạm, Thị Bích Hạnh. (2011). Preparation and Evaluation of Chitin- Acrylic acid Greaft Copolymer for waste water treament: Adsorption behavior of Chromium(III) ion from solution. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10496

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu phát triển kĩ thuật yếm khí cao tải xử lý nước thải giàu hữu cơ
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển kĩ thuật yếm khí cao tải xử lý nước thải giàu hữu cơ

Phạm, Thị Kim Loan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4230

Truy cập trực tuyến

15
Treatment of domestic wastewater by soil trench system = Xử lý nước thải sinh hoạt bằng hệ thống hào đất
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of domestic wastewater by soil trench system = Xử lý nước thải sinh hoạt bằng hệ thống hào đất

Nguyễn, Thị Loan

tr. 64-74; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5221

Truy cập trực tuyến

16
Potentials and limitations of agar plate count method in evaluating anaerobic sludge
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentials and limitations of agar plate count method in evaluating anaerobic sludge

Le, Duc Manh

p. 38-49; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5231

Truy cập trực tuyến

17
Nghiên cứu biến tính tro bay Phả Lại với Polyme chức năng để tăng dung lượng hấp thụ crom ứng dụng xử lý nước thải
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu biến tính tro bay Phả Lại với Polyme chức năng để tăng dung lượng hấp thụ crom ứng dụng xử lý nước thải

Trần, Thị Minh Huyền

22; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8086

Truy cập trực tuyến

18
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên

Đồng, Thị Phương Liên; Trần, Văn Quy

Đồng, T. P. L. (2012). Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9384

Truy cập trực tuyến

19
Nghiên cứu biến tính bề mặt than hoạt tính Trà Bắc và khảo sát khả năng hấp phụ một số phẩm màu trong nước thải dệt nhuộm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu biến tính bề mặt than hoạt tính Trà Bắc và khảo sát khả năng hấp phụ một số phẩm màu trong nước thải dệt nhuộm

Nguyễn, Vân Hương; Đỗ, Quang Trung; Chu, Xuân Quang

Nguyễn, V. H. (2015). Nghiên cứu biến tính bề mặt than hoạt tính Trà Bắc và khảo sát khả năng hấp phụ một số phẩm màu trong nước thải dệt nhuộm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11627

Truy cập trực tuyến

20
Sử dụng các biện pháp sinh học để xử lý nước thải : Đề tài NCKH. QT.04.32
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng các biện pháp sinh học để xử lý nước thải : Đề tài NCKH. QT.04.32

Nguyễn, Thị Loan; Nguyễn, Thị Mộc; Nguyễn, Thị Xuân Lan; Trần, Thị Cẩm Vân

Nguyễn, T. L., et al. (2004). Sử dụng các biện pháp sinh học để xử lý nước thải. Đề tài NCKH. QT.04.32. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22187

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 226  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (5)
 2. 2000đến2005  (13)
 3. 2006đến2009  (17)
 4. 2010đến2014  (80)
 5. Sau 2014  (115)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (156)
 2. Sách  (57)
 3. Bài báo  (13)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (131)
 2. Undetermined  (31)
 3. English  (29)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...