skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Labor Markets and Cyclic Components in Demand for College Trained Manpower

Welch, Finis R.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives and the social security crisis and proposed solutions

Murphy, Kevin M; Welch, Finis R

The American economic review, 1998, Vol.88(2), pp.142-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black economic progress after Myrdal

Smith, James P; Welch, Finis R

Journal of economic literature, 1989, Vol.27(2), pp.519-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0515

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality and relative wages

Murphy, Kevin M; Welch, Finis R

The American economic review, 1993, Vol.83(2), pp.104-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupational change and the demand for skill, 1940 - 1990

Murphy, Kevin M; Welch, Finis R

The American economic review, 1993, Vol.83(2), pp.122-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The structure of wages

Murphy, Kevin M; Welch, Finis R

The quarterly journal of economics, 1992, Vol.107(1), pp.285-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems in assessing employment discrimination

Follett, Robert S; Ward, Michael P ; Welch, Finis R

The American economic review, 1993, Vol.83(2), pp.73-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment and the 1990 - 1991 minimum-wage hike

Deere, Donald R; Murphy, Kevin M ; Welch, Finis R

The American economic review, 1995, Vol.85(2), pp.232-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wages and participation

Welch, Finis R

Journal of labor economics, 1997, Vol.15(1), pp.77-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0734-306x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black-white male wage rations: 1960-70

Smith, James P; Welch, Finis R

The American economic review, 1977, Vol.67(3), pp. 323-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sense and nonsense on the minimum wage

Deere, Donald R; Murphy, Kevin M ; Welch, Finis R

Regulation : the Cato review of business and government, 1995, Vol.18(1), pp.47-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-0590

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in labor force transitions of older men and women

Peracchi, Franco; Welch, Finis R

Journal of labor economics, 1994, Vol.12(2), pp.210-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0734-306x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical age-earnings profiles

Murphy, Kevin M; Welch, Finis R

Journal of labor economics, 1990, Vol.8(2), pp.202-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0734-306x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Local Labor Markets and Cyclic Components in Demand for College Trained Manpower
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Labor Markets and Cyclic Components in Demand for College Trained Manpower

Smith,James P ; Welch,Finis R; Rand Corp Santa Monica Calif (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial Discrimination: A Human Capital Perspective

Welch, Finis R.

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black/White Male Earnings and Employment: 1960-70

Welch, Finis R.

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black/White Male Earnings and Employment: 1960-70

Welch, Finis R.

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closing the Gap: Forty Years of Economic Progress for Blacks

Smith, James P ; Welch, Finis R; Unicon Research Corp., Santa Monica, Ca (Corporate Author) ; Rand Corp., Santa Monica, Ca (Corporate Author)

ISBN: 0833007076 ; ISBN: 9780833007070

Toàn văn sẵn có

19
Research in Labor Economics: A Research Annual (Vol. 4).
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research in Labor Economics: A Research Annual (Vol. 4).

Welch, Finis R. ; Ehrenberg, Ronald G.

Journal of the American Statistical Association, 09/1984, Vol.79(387), p.740 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01621459 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2288449

Toàn văn sẵn có

20
Closing the Gap: Forty Years of Economic Progress for Blacks.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closing the Gap: Forty Years of Economic Progress for Blacks.

Vroman, Wayne ; Smith, James P. ; Welch, Finis R.

Industrial and Labor Relations Review, 04/1988, Vol.41(3), p.475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00197939 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2523925

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (2)
 2. 1984đến1987  (2)
 3. 1988đến1989  (2)
 4. 1990đến1993  (5)
 5. Sau 1993  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Welch, Finis R
 2. Welch, Finis
 3. Murphy, Kevin M
 4. Murphy, Kevin
 5. Finis R. Welch

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...