skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 136  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed conflict, 1946–2010

Themnér, Lotta ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July 2011, Vol.48(4), pp.525-536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343311415302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talking peace: International mediation in armed conflicts

Wallensteen, Peter ; Svensson, Isak; Buhaug, Halvard (Editor) ; Levy, Jack S (Editor)

Journal of Peace Research, March 2014, Vol.51(2), pp.315-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343313512223

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Conflicts, 1946–2011

Themnér, Lotta ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July 2012, Vol.49(4), pp.565-575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343312452421

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed conflicts, 1946-2014.(Report)

Pettersson, Therese ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, 2015, Vol.52(4), pp.536-550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Targeting sanctions and ending armed conflicts: first steps towards a new research agenda

Eriksson, Mikael ; Wallensteen, Peter

International Affairs, November 2015, Vol.91(6), pp.1387-1398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.12451

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed conflicts, 1946-2013

Themner, Lotta ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July, 2014, Vol.51(4), p.541-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed conflicts, 1946–2014

Pettersson, Therése ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July 2015, Vol.52(4), pp.536-550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343315595927

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Conflicts, 1946–2012

Themnér, Lotta ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July 2013, Vol.50(4), pp.509-521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343313494396

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed conflicts, 1946–2013

Themnér, Lotta ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July 2014, Vol.51(4), pp.541-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343314542076

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Conflicts, 1946—2009

Harbom, Lotta ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July 2010, Vol.47(4), pp.501-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343310376887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Targeting the Right Targets? The UN Use of Individual Sanctions

Wallensteen, Peter ; Helena, Grusell

Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, August 2012, Vol.18(2), pp.207-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2846 ; E-ISSN: 1942-6720 ; DOI: 10.1163/19426720-01802005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional Peacebuilding: A New Challenge

Wallensteen, Peter

New Routes, 2012, Vol.17(4), pp.3-5

ISSN: 1403-3755 ; ISSN: 2000-8082 ; ISSN: 1403-3755 ; ISSN: 2000-8082

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Conflict, 1989-2000

Wallensteen, Peter ; Sollenberg, Margareta

Journal of Peace Research, September 2001, Vol.38(5), pp.629-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038005008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

III. Patterns of organized violence, 2002-11

Temnér, Lotta; Wallensteen, Peter

SIPRI yearbook : armaments, disarmament and international security, 2013, pp. 41-60

ISSN: 0953-0282

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal Institutions, Declarations of Independence and Civil War

Regan, Patrick ; Wallensteen, Peter

Civil Wars, 01 September 2013, Vol.15(3), pp.261-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8249 ; E-ISSN: 1743-968X ; DOI: 10.1080/13698249.2013.842737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Conflicts, 1946—2008

Harbom, Lotta ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July 2009, Vol.46(4), pp.577-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343309339112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Uppsala konfliktdataprogram 35 år - från nattliga radioinspelning till sekundsnabb nerladdning
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uppsala konfliktdataprogram 35 år - från nattliga radioinspelning till sekundsnabb nerladdning

Wallensteen, Peter

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 50 år, 1964-2014. Uppsala: Uppsala universitet, s 39-52., pp.39-52 [Tạp chí có phản biện]

Series ISSN: 0346-5462 ; ISSN: 0346-5462 ; ISSN: 0346-5462 ; ISBN: 9789155490621

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dyadic Dimensions of Armed Conflict, 1946—2007

Harbom, Lotta ; Melander, Erik ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, September 2008, Vol.45(5), pp.697-710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343308094331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Conflict and Peace Agreements

Harbom, Lotta ; Högbladh, Stina ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, September 2006, Vol.43(5), pp.617-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343306067613

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Conflict, 1989-2002

Eriksson, Mikael ; Wallensteen, Peter ; Sollenberg, Margareta

Journal of Peace Research, September 2003, Vol.40(5), pp.593-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030405006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 136  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (16)
 2. 1982đến1992  (23)
 3. 1993đến2000  (15)
 4. 2001đến2009  (46)
 5. Sau 2009  (33)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (118)
 2. Swedish  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...