skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu tư tưởng đạo đức trong kinh Qur''an Luận văn ThS Triết học 60 22 90

Văn Hiếu

Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị; 2012

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Đánh giá hoạt động bảo vệ trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi tại trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Hà Nội (nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm nuôi dưỡng Trẻ em mồ côi Hà Cầu). Luận văn ThS. Công tác xã hội: 60 90 01 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Du lịch bền vững

Nguyễn Đình Hòe; Văn Hiếu

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (338.4791 NG-H 2001)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển

Nguyễn Đình Hòe; Văn Hiếu

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (363.7 NG-H 2007)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển

Nguyễn Đình Hòe; Văn Hiếu

H Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (363.7 NG-H 2007)

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy môi trường : Đề tài NCKH. QT.01.46
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy môi trường : Đề tài NCKH. QT.01.46

Nguyễn, Thị Phương Loan; , Văn Hiếu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22121

Truy cập trực tuyến

8
Tìm hiểu tư tưởng đạo đức trong kinh Qur'an : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu tư tưởng đạo đức trong kinh Qur'an : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

, Văn Hiếu; Trần, Thị Kim Oanh

Vũ, V. H. (2012). Tìm hiểu tư tưởng đạo đức trong kinh Qur'an. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050001213; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35828

Truy cập trực tuyến

9
Đánh giá hoạt động bảo vệ trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi tại trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá hoạt động bảo vệ trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi tại trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Hà Nội

, Văn Hiệu; Mai, Thị Kim Thanh, 1960-

Vũ, V. H. (2013). Đánh giá hoạt động bảo vệ trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi tại trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12261

Truy cập trực tuyến

10
Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility

Vu, Van Hieu; Le, Xuan Quynh; Pham, Ngoc Ho; Hens, Luc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30695

Truy cập trực tuyến

11
Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility

Vu, Van Hieu; Le, Xuan Quynh; Ngoc-Ho Pham, Ngoc Ho

ISIKNOWLEDGE; 0944-1344; http://link.springer.com/article/10.1007/s11356-013-1492-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32296

Truy cập trực tuyến

12
Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược đảm bảo an ninh thương hiệu Rượu mơ Núi Tản của Công ty Cổ phần Rượu Núi Tản (Thành viên Tập đoàn Sannam) giai đoạn 2019 – 2023
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược đảm bảo an ninh thương hiệu Rượu mơ Núi Tản của Công ty Cổ phần Rượu Núi Tản (Thành viên Tập đoàn Sannam) giai đoạn 2019 – 2023

, Văn Hiệu; Mai, Văn Hồng; ĐHQGHN - Khoa Quản trị và Kinh Doanh

Vũ, V. H. (2019). Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược đảm bảo an ninh thương hiệu Rượu mơ Núi Tản của Công ty Cổ phần Rượu Núi Tản (Thành viên Tập đoàn Sannam) giai đoạn 2019 – 2023. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 8900201.05QTD; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70300; VU-H

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Du lịch bền vững

Nguyễn Đình Hòe; Văn Hiếu

H. : ĐHQG, 2001 - (338.4791 NG-H 2001)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển

Nguyễn Đình Hòe; Văn Hiếu

H. : ĐHQGHN, 2007 - (363.7 NG-H 2007)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu tư tưởng đạo đức trong kinh Qur'an : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Văn Hiếu; Trần Thị Kim Oanh người hướng dẫn

H. : Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, 2012 - (297 VU-H 2012)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stakeholder perceptions and involvement in the implementation of EMS in ports in Vietnam and Cambodia

Le, Xuan - Quynh ; Vu, Van - Hieu ; Hens, Luc ; Van Heur, Bas

Journal of Cleaner Production, Feb 1, 2014, Vol.64, p.173(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controllable growth of ZnO nanowires grown on discrete islands of Au catalyst for realization of planar-type micro gas sensors

Nguyen, Hugo ; Quy, Chu Thi ; Hoa, Nguyen Duc ; Lam, Nguyen The ; Van Duy, Nguyen ; Van Quang, Vu ; Van Hieu, Nguyen

Sensors & Actuators: B. Chemical, March 31, 2014, Vol.193, p.888(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoporous hematite nanoparticles: Synthesis and applications for benzylation of benzene and aromatic compounds

Cuong, Nguyen Duc ; Hoa, Nguyen Duc ; Hoa, Tran Thai ; Khieu, Dinh Quang ; Quang, Duong Tuan ; Van Quang, Vu ; Van Hieu, Nguyen

Journal of Alloys and Compounds, Jan 5, 2014, Vol.582, p.83(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stakeholder perceptions and involvement in the implementation of EMS in ports in Vietnam and Cambodia

Le, Xuan-Quynh ; Vu, Van-Hieu ; Hens, Luc ; Van Heur, Bas

Journal of Cleaner Production, 01 February 2014, Vol.64, pp.173-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.07.032

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2010  (3)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (7)
 5. Sau 2013  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (10)
 2. Luận án, luận văn  (7)
 3. Sách  (7)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vũ Văn Hiếu
 2. Hens, Luc
 3. Nguyễn Đình Hòe
 4. Le, Xuan-Quynh
 5. Vu, Van-Hieu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...