skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cristhian Uribe. La intención develada. Estudios sobre música y construcción social

Vera Rivera, Santiago

Revista musical chilena, 01 June 2009, Vol.63(211), pp.102-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902009000100012

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miguel Letelier Valdés: a tres décadas de haberlo conocido

Vera Rivera, Santiago

Revista musical chilena, 01 June 2009, Vol.63(211), pp.25-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902009000100004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carlos Riesco Grez Premio Nacional de Arte, mención Música 2000

Vera Rivera, Santiago

Revista musical chilena, 01 January 2001, Vol.55(195), pp.08-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902001019500001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catálogo de las obras musicales de Carlos Riesco Grez

Vera Rivera, Santiago

Revista musical chilena, 01 January 2001, Vol.55(195), pp.35-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902001019500002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iván Barrientos Garrido. Luigi Stefano Giarda: Una luz en la historia de la música chilena

Vera Rivera, Santiago

Revista musical chilena, 01 June 2007, Vol.61(207), pp.104-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902007000100010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carlos Riesco Grez (1925-2007)

Vera Rivera, Santiago

Revista musical chilena, 01 December 2007, Vol.61(208), pp.110-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902007000200018

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Juan Amenábar, compositor chileno: Obras electroacústicas

Vera Rivera, Santiago

Revista musical chilena, 01 July 2000, Vol.54(194), pp.119-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902000019400022

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Producción fonográfica de música de concierto chilena en la década 1987-1997

Vera Rivera, Santiago

Revista musical chilena, 01 January 1999, Vol.53(191), pp.16-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27901999019100002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Producción fonográfica de música de concierto chilena en la década 1987-1997

Vera Rivera, Santiago

Revista musical chilena, 1999, Issue 191, pp.16-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (8)
  2. English  (8)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vera Rivera, Santiago
  2. Santiago Vera Rivera
  3. Rivera, S.V.

theo chủ đề:

  1. Music

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...