skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Never satisfactory, according to the Finnish standards”. From optimism and interest to disappointment and disillusion

Vares, Vesa

Revista Română de Studii Baltice şi Nordice, 2011, Issue 3 (2), pp. 225-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-1725

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Never satisfactory, according to the Finnish standards”. From optimism and interest to disappointment and disillusion

Vares, Vesa

Revista Română de Studii Baltice şi Nordice, 2011, Vol.3(2), pp.225-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-1725 ; E-ISSN: 2067-225X

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rezension über Civil War in Europe 1905–1949

Vares, Vesa

DOI: 10.15463/rec.1189738859

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rezension: Aarni Virtanen: ”Toimikaa, älkää odottako”. Vihtori Kosolan puheiden muutokset 1929–1936 (rezensiert von Vesa Vares)

Vares, Vesa

DOI: 10.15463/REC.48464020 ; Related ISBN: 978951-39-6396-5 ; Related ISBN: ISBN 978951-39-6396-5

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rezension über Raskailta tuntuivat askeleet

Vares, Vesa

DOI: 10.15463/rec.1189731618

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rezension: Juhani Suomi: Lohen sukua (rezensiert von Vesa Vares)

Vares, Vesa

DOI: 10.15463/rec.1189725626 ; Related ISBN: 951-118-62-05

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rezension: Marjaliisa Hentilä / Seppo Hentilä: Saksalainen Suomi (rezensiert von Vesa Vares)

Vares, Vesa

DOI: 10.15463/REC.217161543 ; Related ISBN: 978-952-234-384-0 ; Related ISBN: ISBN 978-952-234-384-0

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rezension über Luvattu maa

Vares, Vesa

DOI: 10.15463/rec.1189742203

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nordeuropa Forum 2.2011

Hopmann, David Nicolas ; Akerlund, Andreas ; Vares, Vesa; Humboldt-Universität zu Berlin; Humboldt-Universität zu Berlin; Hecker-Stampehl, Jan; Henningsen, Bernd; Schröder, Stephan Michael; Tuchtenhagen, Ralph

DOI: 10.18452/17929

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kulturpolitik als Außenpolitik - Berichte deutscher WissenschaftlerInnen über die nordischen Länder an das Auswärtige Amt in den 1930er Jahren

Vares, Vesa; Humboldt-Universität zu Berlin; Humboldt-Universität zu Berlin; Hecker-Stampehl, Jan; Henningsen, Bernd; Schröder, Stephan Michael; Tuchtenhagen, Ralph

DOI: 10.18452/8086

Truy cập trực tuyến

11
A Conservative and the Years of Decisive Change: Lauri Ingman and His Political Activity to 1922.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Conservative and the Years of Decisive Change: Lauri Ingman and His Political Activity to 1922.

Hamalainen, Pekka Kalevi ; Vares, Vesa

The American Historical Review, 12/1995, Vol.100(5), p.1601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2169981

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (2)
 3. 2012đến2013  (3)
 4. 2014đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2)
 2. Italian  (1)
 3. French  (1)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...