skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 106  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Trần, Thị Thu Trang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6486

Truy cập trực tuyến

2
Nghiên cứu, xác định một số yếu tố dinh dưỡng môi trường nước nơi Ngán cư trú ở ven bờ biển Tỉnh Quảng Ninh
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, xác định một số yếu tố dinh dưỡng môi trường nước nơi Ngán cư trú ở ven bờ biển Tỉnh Quảng Ninh

Trần, Thị Thu Trang

Trần, T. T. T. (2017). Nghiên cứu, xác định một số yếu tố dinh dưỡng môi trường nước nơi Ngán cư trú ở ven bờ biển Tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 33, 1, 82-89.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56808

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng tro bay tới một số tính chất đất cát và sinh trưởng của cây trồng Luận văn ThS Khoa học môi trường 60 44 03

Trần Thị Thu Trang

H Trường Đại học Khoa học tự nhiên; 2016

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tiễn xử lý vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Luận văn ThS Luật 60 38 50

Trần Thị Thu Trang

Khoa Luật; 2013

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay Luận văn ThS Luật 60 38 50

Trần Thị Thu Trang

Khoa Luật; 2009

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm trong luật hình sự Việt Nam Luận văn ThS Luật 60 38 40

Trần Thị Thu Trang

Khoa Luật; 2011

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông Thành phố Nam Định theo chuẩn nghề nghiệp Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 05

Trần Thị Thu Trang

ĐHGD; 2012

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp xây dựng giáo án cá nhân môn toán chuyên sâu về các bài toán tổ hợp ở trường trung học phổ thông chuyên Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 10

Trần Thị Thu Trang

Đại học Giáo dục; 2012

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý 60 34 02 01

Trần Thị Thu Trang

ĐHKT; 2015

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt thực trạng và giải pháp Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý 60 34 20

Trần Thị Thu Trang

ĐHKT; 2012

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu và mô phỏng hệ thống CCK Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử viễn thông 2 07 00

Trần Thị Thu Trang

ĐHCN; 2006

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the students’ intercultural awareness through guided discussion an action research approach with 11th form English major students at Luong Van Tuy Gifted High School nâng cao nhận thức liên văn hóa của học sinh thông qua thảo luận có định hướ

Trần Thị Thu Trang

University of Languages and International Studies; 2016

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of the material English written proficiency intermediate 1 for first year students of Foreign languages Faculty Thainguyen University Đánh giá giáo trình English written proficiency intermediate 1 dùng cho sinh viên năm thứ nhất tạ

Trần Thị Thu Trang

University of Foreign Languages and International studies; 2011

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều chế khảo sát cấu trúc hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano từ chất đầu TiCL4 và Amin Luận văn ThS Hóa học 60 44 25

Trần Thị Thu Trang

ĐHKHTN; 2011

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 106  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (5)
 2. 2010đến2011  (15)
 3. 2012đến2013  (19)
 4. 2014đến2016  (30)
 5. Sau 2016  (37)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (31)
 2. English  (29)
 3. Undetermined  (12)
 4. French  (3)
 5. Russian  (2)
 6. Japanese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Inorganic chemistry  (1)
 2. Invertebrates  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Trần, Thị Thu Trang
 2. Trần Thị Thu Trang
 3. Tran, Thi-Thu-Trang
 4. Niot, Isabelle
 5. Besnard, Philippe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...