skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silica-induced exaggerated grain growth in MnZn ferrite.(Author abstract)

Toolenaar, F. J. C. M.

Journal of Materials Science, Sept, 1988, Vol.23(9), p.3144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The formation of zinc ferrite.(Author abstract)

Toolenaar, F. J. C. M.

Journal of Materials Science, March, 1989, Vol.24(3), p.1089 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactive sintering of zinc ferrite.(Author abstract)

Toolenaar, F. J. C. M. ; Verhees, M. T. J.

Journal of Materials Science, March, 1988, Vol.23(3), p.856 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactive sintering of manganese ferrite.(Author abstract)

Toolenaar, F. J. C. M. ; Lierop - Verhees, M. T. J.

Journal of Materials Science, Feb, 1989, Vol.24(2), p.402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Toolenaar, F.
  2. Toolenaar, F.J.C.M.
  3. Toolenaar, F. J. C. M.
  4. Toolenaar F, J C M
  5. Toolenaar, F.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...