skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.524  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình lịch sử tiếng Việt : sơ thảo

Trần Trí Dõi

H. : ĐHQGHN, 2007 - (495.922 TR-D 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dụng học Việt ngữ

Nguyễn Thiện Giáp

H. : ĐHQG., 2000 - (495.922 NG-G 2000)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếng Việt thực hành

Nguyễn Minh Thuyết Chủ biên; Nguyễn Văn Hiệp

H.: ĐHQG, 2001 - (495.9228 TIE 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 9 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ vựng học tiếng Việt

Nguyễn Thiện Giáp

H. : Giáo dục, 2009 - (495.9222 NG-G 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 6 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các bình diện của từ và từ tiếng Việt

Đỗ Hữu Châu

H. : ĐHQG, 1997 - (495.9222 ĐO-C 1997)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ loại tiếng Việt hiện đại

Lê Biên

H. : Giáo dục, 1999 - (495.922 LE-B 1999)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ pháp tiếng Việt : Từ loại

Đinh Văn Đức

H.: ĐHQG, 2001 - (495.9225 ĐI-Đ 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Học tốt ngữ văn 7. Tập 1

Thái Giang Biên soạn; Nguyễn Trọng Hoàn Biên soạn; Phạm Tuấn Anh Biên soạn

H. : ĐHQGHN, 2008 - (807 HOC(1) 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương ngữ học tiếng Việt

Hoàng Thị Châu

H. : ĐHQGHN, 2009 - (495.9227 HO-C 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ dưới 6 tuổi

Hoàng Thị Oanh; Nguyễn Kim Đức; Phạm Thị Việt

H.: ĐHQG, 2000 - (372.6 HO-O 2000)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt

Đỗ Hữu Châu

H. : ĐHQGHN., 1996 - (495.9222 ĐO-C 1996)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo

Nguyễn Xuân Khoa

H. : ĐHQGHN., 1997 - (372.21 NG-K 1997)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phong cách học tiếng Việt

Đinh Trọng Lạc

H. : Giáo dục, 1999 - (495.922 ĐI-L 1999)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thành phần câu tiếng Việt

Nguyễn Minh Thuyết; Nguyễn Văn Hiệp

H. : ĐHQGHN, 1998 - (495.922 NG-T 1998)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ pháp tiếng Việt : tiếng- từ ghép-đoản ngữ

Nguyễn Tài Cẩn

H. : ĐHQGHN, 2004 - (495.9225 NG-C 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ âm tiếng Việt

Đoàn Thiện Thuật

H. : ĐHQGHN, 2007 - (495.9221 ĐO-T 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 7 phiên bản
17
Biến thể cú pháp của câu đơn tiếng Việt từ bình diện cấu trúc - chức năng: Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biến thể cú pháp của câu đơn tiếng Việt từ bình diện cấu trúc - chức năng: Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Dương, Xuân Quang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60253

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biến thể cú pháp của câu đơn tiếng Việt từ bình diện cấu trúc chức năng Luận án TS Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam 622201

Dương Xuân Quang

H Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; 2017

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<99=Chín chín> phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt

Đinh Trọng Lạc

H. : Giáo dục, 1994 - (495.9225 ĐI-L 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển Nga - Việt. Tập 2, A - O

Alikanốp K.M.

M. : Tiếng nga, 1987 - (491.73 ALI(2) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 2.524  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (468)
 2. Trong mục lục thư viện (1.346)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1964  (29)
 2. 1964đến1977  (110)
 3. 1978đến1990  (137)
 4. 1991đến2004  (528)
 5. Sau 2004  (1.805)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (1.264)
 2. Sách  (1.129)
 3. Bài báo  (129)
 4. Tạp chí  (1)
 5. Bản đồ  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (1.045)
 2. English  (625)
 3. Undetermined  (293)
 4. Chinese  (95)
 5. Russian  (50)
 6. German  (15)
 7. Japanese  (13)
 8. French  (10)
 9. Hungarian  (3)
 10. Korean  (2)
 11. Indonesian  (1)
 12. Italian  (1)
 13. Portuguese  (1)
 14. Thai  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Trần Trí Dõi
 2. Nguyễn Văn Hiệp
 3. Đinh Văn Đức
 4. Nguyễn Thiện Giáp
 5. Nguyễn Văn Khang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...