skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Trapped in the reform”: Kindergarten teachers’ experiences of teacher professionalisation in Buleleng, Indonesia

Yulindrasari, Hani ; Ujianti, Putu Rahayu; Adriany, Vina (Editor)

Policy Futures in Education, January 2018, Vol.16(1), pp.66-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1478-2103 ; DOI: 10.1177/1478210317736206

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Assessment of Professional Development School Interns: A Model for Reform

Latham, Nancy I ; Crumpler, Thomas P ; Moss, R. Kay

The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 01 March 2005, Vol.78(4), pp.146-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-8655 ; E-ISSN: 1939-912X ; DOI: 10.3200/TCHS.78.4.146-150

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
博洛尼亚进程背景下德国职前教师教育改革研究 - A Study of the Reform of German Pre-Service Teacher Education under the Bologna Process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程背景下德国职前教师教育改革研究 - A Study of the Reform of German Pre-Service Teacher Education under the Bologna Process

于喆 ; 曲铁华 ; YU Zhe, QU Tiehua

外国教育研究 - Studies in Foreign Education, 2015, Vol.42(02), pp.99-107

ISSN: 1006-7469

Toàn văn không sẵn có

4
基于应用能力培养的《有机波谱解析》教学实践 - Teaching Practice of Organic Spectroscopy Analysis Course Based on Application Ability Cultivation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于应用能力培养的《有机波谱解析》教学实践 - Teaching Practice of Organic Spectroscopy Analysis Course Based on Application Ability Cultivation

周峰岩 ; 刘丽娟 ; 闫鹏 ; 张文志 ; 赵玉亮 ; 周利 ; ZHOU Feng-yan, LIU Li-juan, YAN Peng, ZHANG Wen-zhi, ZHAO Yu-liang, ZHOU Li

广州化工 - GuangZhou Chemical Industry and Technology, 2014, Vol.42(24), pp.178-179

ISSN: 1001-9677

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of teachers' beliefs in the implementation of learner-centred education in India

Brinkmann, S; Mccowan, T

Doctoral thesis, UCL (University College London).

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Countermeasure of Teachers as the influence Factor of the P.E. Course Reform in University and College
影响高校体育课程改革的教师因素分析与对策

王波

北京体育大学学报 (Journal of Beijing University of Physical Education), 2006, 29(10), pp.1409-1410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-3612

Toàn văn không sẵn có

7
新疆高校对外汉语教师转型中应具备的知识素养与能力 - The Knowledge Accomplishments and Abilities the External Chinese Teachers in Xinjiang University Reforms Should Have
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新疆高校对外汉语教师转型中应具备的知识素养与能力 - The Knowledge Accomplishments and Abilities the External Chinese Teachers in Xinjiang University Reforms Should Have

李娜 ; LI Na

新疆职业大学学报 - Journal of Xinjiang Vocational University, 2009, Vol.17(6), pp.63-66

ISSN: 1009-9549

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching the nature of science: Practices and associated factors

Herman, Benjamin C.

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2008  (1)
 3. 2009đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. Chinese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yulindrasari, Hani
 2. 周峰岩
 3. 李娜
 4. 于喆
 5. Brinkmann, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...