skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 103  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing the electron scattering force in nanostructures

Tao, Chenggang ; Cullen, W G ; Williams, E D

Science (New York, N.Y.), 07 May 2010, Vol.328(5979), pp.736-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20448180 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1186648

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种额定电压0.6-1kV挤包绝缘耐寒电力电缆
Extruded insulation cold-resistant power cable with rated voltage being 0.6-1kV

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种机车车辆环保型用电力电缆
Environment-friendly power cable used for railway vehicle

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种本质安全电路用电缆
Intrinsic safety cable for circuit

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种氟塑料绝缘及护套高温计算机电缆
Fluoroplastic insulation and sheath high-temperature computer cable

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火电缆
Cross-linked polyethylene insulating halogen-free low-smoke flame-retardant fire-resisting cable

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套补偿电缆
Polyethylene insulated flame-retardant polyvinyl chloride sheath compensating cable

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种机车车辆环保型用控制电缆
Locomotive and vehicle environmental-protection-type control cable

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种风力发电用控制电缆
Control cable for wind power generation

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种环保型耐火控制电缆
Environmentally-friendly fire-resistant control cable

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种石油平台用电缆
Cable used for petroleum platform

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种氟塑料绝缘控制电缆
Fluoroplastic insulating control cable

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种热塑性弹性体绝缘护套软电缆
Thermoplastic elastomer insulating sheath flexible cable

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

机器人电缆
Robotic cable

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆
Fluoroplastic insulated and sheathed high-temperature-resistant control cable

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种低烟无卤交联绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制电缆
Low-smoke halogen free cross-linked insulation flame-retardant polyvinyl chloride sheath control cable

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种交联聚乙烯绝缘无卤低烟环保控制电缆
Cross-linked polyethylene insulating halogen-free low-smoke environmental protection control cable

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种额定电压0.6-1kV港机堆高车专用电缆
Port crane stacker specialized cable with rated voltage of 0.6-1 kV

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新能源电动车用低压控制电缆
Low voltage control cable for new energy vehicle

Tao Chenggang

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 103  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (8)
 2. 2011đến2012  (14)
 3. 2013đến2014  (11)
 4. 2015đến2017  (15)
 5. Sau 2017  (55)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (100)
 2. Chinese  (82)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tao Chenggang
 2. Tao, Chenggang
 3. Dong Bangchao
 4. Qi Zhenjie
 5. Zheng, Husong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...