skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
SOME “UNKNOWN” WORKS OF BARTÓK
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOME “UNKNOWN” WORKS OF BARTÓK

Stevens, Halsey

The Musical Quarterly, 1966, Vol.LII(1), pp.37-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/LII.1.37

Truy cập trực tuyến

2
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Stevens, Halsey

The Musical Quarterly, 1958, Vol.XLIV(2), pp.258-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XLIV.2.258

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Youth and New Music

Stevens, Halsey

Music Educators Journal, September 1963, Vol.50(1), pp.49-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4321 ; E-ISSN: 1945-0087 ; DOI: 10.2307/3389985

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
For the Composer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

For the Composer

Stevens, Halsey

Journal of Music Theory, 04/1959, Vol.3(1), p.32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222909 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/842998

Truy cập trực tuyến

5
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Stevens, Halsey

The Musical Quarterly, 1958, Vol.XLIV(1), pp.128-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XLIV.1.128

Truy cập trực tuyến

6
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Stevens, Halsey

The Musical Quarterly, 1957, Vol.XLIII(4), pp.562-563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XLIII.4.562

Truy cập trực tuyến

7
YUGOSLAVIA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YUGOSLAVIA

Stevens, Halsey

The Musical Quarterly, 1965, Vol.LI(3), pp.558-560 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/LI.3.558

Truy cập trực tuyến

8
Barok in skladatelji 20. stoletja
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barok in skladatelji 20. stoletja

Stevens, Halsey

Musicological Annual, 12/01/1966, Vol.2(1), pp.101-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4312/mz.2.1.101-115

Truy cập trực tuyến

9
THE CHORAL MUSIC OF ZOLTÁN KODÁLY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE CHORAL MUSIC OF ZOLTÁN KODÁLY

Stevens, Halsey

The Musical Quarterly, 1968, Vol.LIV(2), pp.147-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/LIV.2.147

Truy cập trực tuyến

10
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Stevens, Halsey

The Musical Quarterly, 1957, Vol.XLIII(1), pp.562-563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XLIII.1.562

Truy cập trực tuyến

11
Three Etudes for Piano Solo (Music for the Left Hand)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three Etudes for Piano Solo (Music for the Left Hand)

Stevens, Halsey ; Helps, Robert

Notes, 09/1977, Vol.34(1), p.210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/897318

Truy cập trực tuyến

12
Sonate fur Violine und Klavier
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sonate fur Violine und Klavier

Stevens, Halsey ; Jettel, Rudolf

Notes, 03/1970, Vol.26(3), p.621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/896898

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-part musicale, 1948-05-11 (2 exemplars)

Certon, Pierre, 1510?-1572, composer ; Gevaert, François-Auguste, 1828-1908, composer ; Lasso, Orlando di, 1532-1594, composer ; Farmer, John, fl. 1570-1605, composer ; Holst, Gustav, 1874-1934, composer ; Stevens, Halsey, 1908-1989, composer ; Besly, Maurice, 1888-1945, composer ; Wilson, Henry Lane, 1871-1915, composer ; Harington, Henry, 1727-1816, composer ; Lampe, Charles F., 1739-1767, composer ; Haydn, Joseph, 1732-1809, composer ; Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791, composer ; Reicha, Anton, 1770-1836, composer ; Ropartz, J. Guy, 1864-1955, composer ; Porsch, Gilbert William, 1916?-1993?, composer ; Palestrina, Giovanni Pierluigi da, 1525-1594, composer ; Shaw, Robert, 1916-1999, composer ; Cain, Nobel, 1896-1977, composer

DOI: 10.25549/HANCOCK-C82-24382

Truy cập trực tuyến

14
Le singe et le léopard (The Monkey and the Leopard)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le singe et le léopard (The Monkey and the Leopard)

Stevens, Halsey ; Thomson, Virgil ; Fontaine, La ; Sutherland, D.

Notes, 09/1974, Vol.31(1), p.162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/895963

Truy cập trực tuyến

15
Legend for oboe and strings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legend for oboe and strings

Stevens, Halsey ; Kohs, Ellis

Notes, 03/1949, Vol.6(2), p.326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/889901

Truy cập trực tuyến

16
Illegible Canons for Clarinet and Percussion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illegible Canons for Clarinet and Percussion

Stevens, Halsey ; Bergsma, William

Notes, 03/1977, Vol.33(3), p.684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/897502

Truy cập trực tuyến

17
Elegy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elegy

Stevens, Halsey ; Corigliano, John

Notes, 12/1970, Vol.27(2), p.344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/896948

Truy cập trực tuyến

18
Lyric Piece
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lyric Piece

Aitken, Hugh ; Stevens, Halsey ; Freed, Isadore

Notes, 12/1957, Vol.15(1), p.154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/892153

Truy cập trực tuyến

19
Liszt Ferenc es Bartok Bela Emlekere
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liszt Ferenc es Bartok Bela Emlekere

Stevens, Halsey ; Bence, Szabolcsi ; Denes, Bartha

Notes, 09/1957, Vol.14(4), p.569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/893699

Truy cập trực tuyến

20
Elegy [for Violin and Piano]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elegy [for Violin and Piano]

Stevens, Halsey ; Cone, Edward T.

Notes, 06/1956, Vol.13(3), p.529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/893360

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (112)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (17)
 2. 1956đến1960  (28)
 3. 1961đến1967  (19)
 4. 1968đến1974  (32)
 5. Sau 1974  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stevens, Halsey
 2. Halsey Stevens
 3. Bartok, Bela
 4. Seay, Albert
 5. Mason, Colin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...