skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WRITING CULTURE AT 25: SPECIAL EDITOR'S INTRODUCTION

Starn, Orin

ISSN: 0886-7356 ; E-ISSN: 1548-1360 ; DOI: 10.1111/j.1548-1360.2012.01150.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology in and of MOOCs

Flamenbaum, Rachel ; Buyandelger, Manduhai ; Downey, Greg ; Starn, Orin ; Laserna, Catalina ; Kelkar, Shreeharsh ; Rouse, Carolyn ; Looser, Tom

American Anthropologist, December 2014, Vol.116(4), pp.829-838 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1111/aman.12143

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Politics of Anthropology: The Case of the Andes [and Comments and Reply]

Starn, Orin ; Harris, Olivia ; Nugent, David ; Nugent, Stephen ; Orlove, Benjamin S. ; Reyna, S. P. ; Smith, Gavin

Current Anthropology, 01 February 1994, Vol.35(1), pp.13-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/204233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HERE COME THE ANTHROS (AGAIN): The Strange Marriage of Anthropology and Native America

Starn, Orin

Cultural Anthropology, May 2011, Vol.26(2), p.179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08867356 ; E-ISSN: 15481360 ; DOI: 10.1111/j.1548-1360.2011.01094.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interview with Richard G. Fox (1).(Reports)(Interview)

Starn, Orin ; Bar, Neta

Current Anthropology, Feb, 2006, Vol.47(1), p.155(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-3204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Interview with Richard G. Fox 1

Starn, Orin ; Bar, Neta

Current Anthropology, February 2006, Vol.47(1), pp.155-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/498956

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Here come the anthros (again): the strange marriage of anthropology and Native America

Starn, Orin

Cultural Anthropology, May, 2011, Vol.26(2), p.179-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0886-7356

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fieldwork Under Fire.(Armenia, anthropological research)

Starn, Orin

The Chronicle of Higher Education, Oct 14, 2005, Vol.52(8)

ISSN: 0009-5982

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reply to Opler

Starn, Orin

American Ethnologist, 1 May 1987, Vol.14(2), pp.383-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00940496 ; E-ISSN: 15481425

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ishi's Brain

Rockafellar, Nancy ; Starn, Orin

Current Anthropology, 1999, Vol.40(4), pp.413-415 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/200038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

engineering internment: anthropologists and the War Relocation Authority

Starn, Orin

American Ethnologist, November 1986, Vol.13(4), pp.700-720 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0496 ; E-ISSN: 1548-1425 ; DOI: 10.1525/ae.1986.13.4.02a00070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ishi's Brain

Rockafellar, Nancy ; Starn, Orin

Current Anthropology, August 1999, Vol.40(4), pp.413-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/200038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

reply to Sady

Starn, Orin

American Ethnologist, August 1987, Vol.14(3), pp.562-563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0496 ; E-ISSN: 1548-1425 ; DOI: 10.1525/ae.1987.14.3.02a00110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Writing Culture and the Life of Anthropology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing Culture and the Life of Anthropology

Starn, Orin

ISBN10: 0822358735 ; ISBN13: 9780822358732 ; E-ISBN10: 0822375656 ; E-ISBN13: 9780822375654

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The Passion of Tiger Woods: An Anthropologist Reports on Golf, Race, and Celebrity Scandal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Passion of Tiger Woods: An Anthropologist Reports on Golf, Race, and Celebrity Scandal

Starn, Orin

ISBN10: 0822352109 ; ISBN10: 0822351994 ; ISBN13: 9780822352105 ; ISBN13: 9780822351993 ; E-ISBN10: 0822395193 ; E-ISBN13: 9780822395195

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caddying for the dalai lama: golf, heritage tourism, and the pinehurst resort

Starn, Orin

South Atlantic Quarterly, 2006, 2007, Vol.105(2), p.447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-2876 ; E-ISSN: 1527-8026 ; DOI: 10.1215/00382876-105-2-447

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maoism in the Andes: The Communist Party of Peru-Shining Path and the Refusal of History

Starn, Orin

Journal of Latin American Studies, 1995, Vol.27(2), pp.399-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-216X ; E-ISSN: 1469-767X ; DOI: 10.1017/S0022216X00010804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To Revolt against the Revolution: War and Resistance in Peru's Andes

Starn, Orin

Cultural Anthropology, November 1995, Vol.10(4), pp.547-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0886-7356 ; E-ISSN: 1548-1360 ; DOI: 10.1525/can.1995.10.4.02a00040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maoism in the Andes: The Communist Party of Peru-Shining Path and the refusal of history

Starn, Orin

Journal of Latin American Studies, May 1995, Vol.27, p.399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022216X

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Missing the Revolution: Anthropologists and the War in Peru

Starn, Orin

Cultural Anthropology, February 1991, Vol.6(1), pp.63-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0886-7356 ; E-ISSN: 1548-1360 ; DOI: 10.1525/can.1991.6.1.02a00030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (7)
 2. 1991đến1994  (16)
 3. 1995đến1999  (12)
 4. 2000đến2009  (9)
 5. Sau 2009  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (42)
 2. Spanish  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Starn, Orin
 2. Starn, O.
 3. Orin Starn
 4. Starn
 5. Rockafellar, Nancy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...