skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 564.102  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology

John J Macionis

H Pearson; 2018

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xã hội học

Phạm Tất Dong Chủ biên; Lê Ngọc Hùng Chủ biên

H.: ĐHQG, 1997 - (301 XAH 1997)

Truy cập trực tuyến

Xem 5 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển xã hội học Oxford = Oxford dictionary of sociology

Bùi Thế Cường; Trịnh Huy Hóa; Đặng Thị Việt Phương

H. : ĐHQGHN, 2010 - (301.03 TUĐ 2010)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xã hội học giáo dục : sách chuyên khảo

Lê Ngọc Hùng

H. : ĐHQGHN, 2009 - (301 LE-H 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Handbook of Social Movements Across Disciplines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Social Movements Across Disciplines

Klandermans, Bert; Roggeband, Conny

Handbooks of Sociology and Social Research; 978-0-387-70960-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34142; http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-70960-4

Truy cập trực tuyến

6
The Sociology of Loyalty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Loyalty

James, Connor

978–0–387–71367–0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34143

Truy cập trực tuyến

7
Ảnh hưởng của bạo lực trong mối quan hệ vợ chồng: Những chiều cạnh sức khỏe (Nghiên cứu trường hợp phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa): Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 603103
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ảnh hưởng của bạo lực trong mối quan hệ vợ chồng: Những chiều cạnh sức khỏe (Nghiên cứu trường hợp phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa): Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 603103

Đinh, Phương Linh; Hoàng, Bá Thịnh

Đinh, P. L. (2018). Ảnh hưởng của bạo lực trong mối quan hệ vợ chồng: Những chiều cạnh sức khỏe (Nghiên cứu trường hợp phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65576; 306.85 ĐI-L 2018 / 02050005454

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introducing Sociology

Worsley P.

New Zeland : Penguin Books , 1977

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xã hội học văn hóa

Mai Văn Hai Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2005 - (306 XAH 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family in transition : Rethingking marriage,sexuality,child rearing and family organization

Skolnick A.S.; Skolnick J.H

New York : Harper

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Sociology

Hoiborn Martin

Polity; 2015 - (301 HOI 2015)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Loyalty

James Connor

Springer; 2007

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Social Movements Across Disciplines

Bert KlandermansConny Roggeband

Springer; 2010

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xã hội học

Nguyễn Đình Tấn chủ biên; Chung Á

H. : CTQG , 1998 - (301 CH-A 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

東海大学紀要 文学部

ISSN0563-6760

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociologia neerlandica

ISSN0920-4490

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

人文論集

ISSN0454-1081

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

早稲田大学人間科学研究

ISSN0916-0396

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

東京大学社会情報研究所調査研究紀要

ISSN0918-8681

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

東海大学紀要 開発工学部

ISSN0917-7612

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 564.102  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (32.936)
 2. 1958đến1973  (15.961)
 3. 1974đến1989  (33.521)
 4. 1990đến2006  (111.054)
 5. Sau 2006  (359.784)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (299.080)
 2. German  (69.142)
 3. French  (63.023)
 4. Portuguese  (34.306)
 5. Spanish  (20.639)
 6. Swedish  (14.761)
 7. Polish  (3.074)
 8. Russian  (2.780)
 9. Czech  (1.611)
 10. Italian  (1.464)
 11. Catalan  (1.340)
 12. Danish  (1.116)
 13. Vietnamese  (922)
 14. Turkish  (846)
 15. Persian  (695)
 16. Serbo-Croatian  (551)
 17. Norwegian  (550)
 18. Arabic  (536)
 19. Romanian  (484)
 20. Japanese  (340)
 21. Croatian  (303)
 22. Lithuanian  (233)
 23. Ukrainian  (171)
 24. Chinese  (161)
 25. Korean  (156)
 26. Dutch  (145)
 27. Hungarian  (121)
 28. Slovak  (79)
 29. Macedonian  (62)
 30. Afrikaans  (18)
 31. Finnish  (11)
 32. Hebrew  (6)
 33. Basque  (5)
 34. Malay  (4)
 35. Icelandic  (2)
 36. Greek  (2)
 37. Tagalog  (2)
 38. Maori  (1)
 39. Germanic (Other)  (1)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Sica, Alan
 3. Baumgarten, Maíra
 4. Stickley, Andrew
 5. Neal, Sarah

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...