skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 398.820  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The key reporter

ISSN0023-0804

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social science record

ISSN0037-7872

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Social Science

ISSN0971-8923

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pertanika journal of social science & humanities

ISSN0128-7702

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi

ISSN1301-5265

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forum on public policy

ISSN1556-763X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public knowledge journal

ISSN1948-3511

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of inquiry and action in education

ISSN2159-1474

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities

ISSN1979-8431

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear News

ISSN0157-6224

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nezavisimaya Gazeta

ISSN1064-444X

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

New media week

ISSN1084-9637

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International social science journal

ISSN0020-8701

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory and research in social education

ISSN0093-3104

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation & games

ISSN0037-5500

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tocqueville review

ISSN0730-479X

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

New directions for program evaluation

ISSN0164-7989

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the social sciences

ISSN0253-1097

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homines

ISSN0252-8908

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial research reports

ISSN0013-0958

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 398.820  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (23.762)
 2. 1959đến1973  (18.420)
 3. 1974đến1988  (42.049)
 4. 1989đến2004  (91.918)
 5. Sau 2004  (218.150)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (332.194)
 2. French  (42.775)
 3. German  (32.265)
 4. Spanish  (12.292)
 5. Portuguese  (12.268)
 6. Polish  (1.588)
 7. Turkish  (1.187)
 8. Russian  (1.077)
 9. Romanian  (779)
 10. Arabic  (458)
 11. Korean  (174)
 12. Italian  (121)
 13. Maori  (105)
 14. Czech  (83)
 15. Danish  (77)
 16. Chinese  (68)
 17. Japanese  (64)
 18. Serbo-Croatian  (51)
 19. Norwegian  (45)
 20. Lithuanian  (29)
 21. Slovak  (25)
 22. Dutch  (9)
 23. Samoan  (5)
 24. Ukrainian  (5)
 25. Hebrew  (4)
 26. Hungarian  (2)
 27. Estonian  (2)
 28. Greek  (2)
 29. Bulgarian  (2)
 30. Finnish  (2)
 31. Gujarati  (1)
 32. Vietnamese  (1)
 33. Persian  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Payne, J. Gregory
 2. Kawachi, Ichiro
 3. Solomos, John
 4. Bulmer, Martin
 5. Subramanian, S.V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...