skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 812.838  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory in motion archives technology and the social

Blom Ina; Lundemo Trond; Røssaak Eivind

Amsterdam University Press; 2016 - (190|222)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nature Canada

ISSN0374-9894

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversity in health and social care

ISSN1743-1913

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science

ISSN0036-8075

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Science (1979)

ISSN0143-5221

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz

ISSN0074-0276

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

浙江大学学报(农业与生命科学版)/#/浙江大學學報(農業與生命科學版)

ISSN1008-9209

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Humanities

ISSN1468-215X

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Negative Results in BioMedicine

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science and the environment bulletin

ISSN1480-3801

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Health and Social Behavior

ISSN0022-1465

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental History

ISSN1084-5453

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista iberoamericana de micología

ISSN1130-1406

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Indian Institute of Science

ISSN0970-4140

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMC news and views

ISSN1471-8219

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

扬州大学学报(农业与生命科学版)/#/揚州大學學報(農業與生命科學版)

ISSN1671-4652

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Faculty of Science, Shinshu University

ISSN0583-063X

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Futures

ISSN0748-1578

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese Journal of Medical Science and Biology

ISSN0021-5112

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Indian Institute of Science

ISSN0019-4964

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 812.838  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (32.049)
 2. 1960đến1974  (22.482)
 3. 1975đến1989  (47.682)
 4. 1990đến2005  (113.103)
 5. Sau 2005  (587.258)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (720.002)
 2. French  (58.793)
 3. German  (43.344)
 4. Portuguese  (21.783)
 5. Spanish  (17.919)
 6. Russian  (4.854)
 7. Turkish  (1.711)
 8. Chinese  (1.144)
 9. Indonesian  (1.125)
 10. Polish  (1.102)
 11. Afrikaans  (959)
 12. Romanian  (634)
 13. Norwegian  (614)
 14. Lithuanian  (526)
 15. Danish  (490)
 16. Arabic  (463)
 17. Italian  (445)
 18. Persian  (348)
 19. Japanese  (344)
 20. Ukrainian  (338)
 21. Catalan  (335)
 22. Czech  (265)
 23. Undetermined  (232)
 24. Swedish  (69)
 25. Slovak  (33)
 26. Dutch  (25)
 27. Estonian  (11)
 28. Serbo-Croatian  (7)
 29. Korean  (6)
 30. Icelandic  (4)
 31. Finnish  (4)
 32. Bulgarian  (3)
 33. Hebrew  (3)
 34. Maori  (2)
 35. Hungarian  (2)
 36. Vietnamese  (1)
 37. Armenian  (1)
 38. Romany  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Prodinra, Archive Ouverte
 2. Argonne National Lab.
 3. Brookhaven National Laboratory
 4. Oak Ridge National Lab.
 5. Energy Frontier Research Centers

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...