skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cristhian Uribe. La intención develada. Estudios sobre música y construcción social

Santiago Vera Rivera

Revista Musical Chilena, 01 June 2009, Vol.63(211), pp.102-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miguel Letelier Valdés: a tres décadas de haberlo conocido

Santiago Vera Rivera

Revista Musical Chilena, 01 June 2009, Vol.63(211), pp.25-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carlos Riesco Grez Premio Nacional de Arte, mención Música 2000

Santiago Vera Rivera

Revista Musical Chilena, 01 January 2001, Vol.55(195), pp.08-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catálogo de las obras musicales de Carlos Riesco Grez

Santiago Vera Rivera

Revista Musical Chilena, 01 January 2001, Vol.55(195), pp.35-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iván Barrientos Garrido. Luigi Stefano Giarda: Una luz en la historia de la música chilena

Santiago Vera Rivera

Revista Musical Chilena, 01 June 2007, Vol.61(207), pp.104-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carlos Riesco Grez (1925-2007)

Santiago Vera Rivera

Revista Musical Chilena, 01 December 2007, Vol.61(208), pp.110-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Juan Amenábar, compositor chileno: Obras electroacústicas

Santiago Vera Rivera

Revista Musical Chilena, 01 July 2000, Vol.54(194), pp.119-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Producción fonográfica de música de concierto chilena en la década 1987-1997

Santiago Vera Rivera

Revista Musical Chilena, 01 January 1999, Vol.53(191), pp.16-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Santiago Vera Rivera
  2. Vera Rivera, Santiago

theo chủ đề:

  1. Music

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...