skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.591  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptions of Corruption, Its Causes, and Its Cure

Ryan, Alan

Social Research, Winter 2013, Vol.80(4), pp.977-992,1323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IIIb: Roadmapping university development

Ryan, Alan

Social Research, Fall, 2012, Vol.79(3), p.695(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insoluble elastin reduces collagen scaffold stiffness, improves viscoelastic properties, and induces a contractile phenotype in smooth muscle cells

Ryan, Alan J ; O'Brien, Fergal J

Biomaterials, December 2015, Vol.73, pp.296-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-9612 ; E-ISSN: 1878-5905 ; DOI: 10.1016/j.biomaterials.2015.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The truth about the Ross Mothers Survey

Ryan, Alan S

Pediatrics, March 2004, Vol.113(3 Pt 1), pp.626-7; author reply 626-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-4275 ; PMID: 14993564 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SP-1 regulation of MMP-9 expression requires Ser586 in the PEST domain

Murthy, Shubha ; Ryan, Alan J ; Carter, A Brent

The Biochemical journal, 15 July 2012, Vol.445(2), pp.229-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1470-8728 ; PMID: 22519702 Version:1 ; DOI: 10.1042/BJ20120053

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escaping the War of All against All: Leviathan, Thomas Hobbes

Ryan, Alan

Social Research, Fall 2018, Vol.85(3), pp.639-649 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Mill, by Frederick Rosen
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mill, by Frederick Rosen

Ryan, Alan

Victorian Studies, 03/15/2016, Vol.58(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-5222 ; E-ISSN: 1527-2052 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2979/victorianstudies.58.1.17

Toàn văn sẵn có

8
Eggleston, Ben;, Miller, Dale E.; and Weinstein, David, eds. John Stuart Mill and the Art of Life .Oxford: Oxford University Press, 2010. Pp. 320. $74.00 (cloth).
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eggleston, Ben;, Miller, Dale E.; and Weinstein, David, eds. John Stuart Mill and the Art of Life .Oxford: Oxford University Press, 2010. Pp. 320. $74.00 (cloth).

Ryan, Alan

Ethics, 07/2011, Vol.121(4), pp.804-808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-1704 ; E-ISSN: 1539-297X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/661115

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

J. S. Mill on education

Ryan, Alan

Oxford Review of Education, 01 October 2011, Vol.37(5), pp.653-667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4985 ; E-ISSN: 1465-3915 ; DOI: 10.1080/03054985.2011.621681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bertrand Russell and Ralph Barton Perry on War and Nonviolence: On Russell’s “The Ethics of War” *

Ryan, Alan

Ethics, 01 October 2014, Vol.125(1), pp.204-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00141704 ; E-ISSN: 1539297X ; DOI: 10.1086/677035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Mill and Paternalism, by Gregory Claeys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mill and Paternalism, by Gregory Claeys

Ryan, Alan

Victorian Studies, 03/15/2016, Vol.58(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-5222 ; E-ISSN: 1527-2052 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2979/victorianstudies.58.1.15

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Ryan, Alan

Social Research, Fall 2012, Vol.79(3), pp.697-712,787 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Mill on Justice, edited by Leonard Kahn
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mill on Justice, edited by Leonard Kahn

Ryan, Alan

Victorian Studies, 03/15/2016, Vol.58(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-5222 ; E-ISSN: 1527-2052 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2979/victorianstudies.58.1.16

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Planners and the Planned

Ryan, Alan

Critical Review, 01 December 2013, Vol.25(3-4), pp.445-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-3811 ; E-ISSN: 1933-8007 ; DOI: 10.1080/08913811.2013.854084

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isaiah Berlin: The history of ideas as psychodrama

Ryan, Alan

European Journal of Political Theory, January 2013, Vol.12(1), pp.61-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-8851 ; E-ISSN: 1741-2730 ; DOI: 10.1177/1474885112463651

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Happiness and Political Theory

Ryan, Alan

Social Research, Summer 2010, Vol.77(2), pp.421-0_3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial Cu,Zn-superoxide dismutase mediates pulmonary fibrosis by augmenting H2O2 generation

He, Chao ; Murthy, Shubha ; Mccormick, Michael L ; Spitz, Douglas R ; Ryan, Alan J ; Carter, A Brent

The Journal of biological chemistry, 29 April 2011, Vol.286(17), pp.15597-607 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 21393238 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M110.187377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving Toward Milestone-Based Assessment in Osteopathic Manipulative Medicine

Seals, Ryan Alan

The Journal of the American Osteopathic Association, 01 December 2018, Vol.118(12), pp.806-811 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1945-1997 ; PMID: 30476992 Version:1 ; DOI: 10.7556/jaoa.2018.173

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Improving Multi-Agency Governance Arrangements Forpreparedness, Planning and Response: Implementing Theintegrated Approach in Australia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Multi-Agency Governance Arrangements Forpreparedness, Planning and Response: Implementing Theintegrated Approach in Australia

Ryan, Alan

SSRN Electronic Journal, 2018

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3269109

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escaping the War of All against All: Leviathan, Thomas Hobbes

Ryan, Alan

Social Research: An International Quarterly, 2018, Vol.85(3), pp.639-649

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.591  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (380)
 2. Toàn văn trực tuyến (573)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (39)
 2. 1975đến1985  (149)
 3. 1986đến1996  (683)
 4. 1997đến2008  (316)
 5. Sau 2008  (402)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.052)
 2. French  (54)
 3. German  (39)
 4. Chinese  (4)
 5. Spanish  (4)
 6. Korean  (3)
 7. Danish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ryan, Alan
 2. Ryan, Alan J
 3. Ryan, A.
 4. Ryan, Alan S
 5. Alan Ryan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...