skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.227  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Attitudes to Politics, Politicians and Parliament

Ram, Vidya

Parliamentary Affairs, 2006, Vol.59(1), pp.188-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2290 ; E-ISSN: 1460-2482 ; DOI: 10.1093/pa/gsj004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Association of subclinical hypothyroidism and HbA1c levels in non-diabetic subjects attending rural tertiary care centre in central India
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of subclinical hypothyroidism and HbA1c levels in non-diabetic subjects attending rural tertiary care centre in central India

Ram, Vidya Sagar ; Kumar, Granth ; Kumar, Manoj ; Verma, Vivek Kumar ; Kela, Dheeraj ; Ali, Kasim

International Journal of Research in Medical Sciences, 07/26/2017, Vol.5(8), p.3345

ISSN: 2320-6071 ; E-ISSN: 2320-6012 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20173097

Toàn văn sẵn có

3
Juvenile Systemic Lupus Erythematosus Presenting with Digital Gangrene without Evidence of Antiphospholipid Syndrome and Vasculitis- A Case Report
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Juvenile Systemic Lupus Erythematosus Presenting with Digital Gangrene without Evidence of Antiphospholipid Syndrome and Vasculitis- A Case Report

Kumar, Manoj ; Singh, P S ; Wafai, N A ; Ram, Vidya Sagar

International Journal of Contemporary Medicine, 2014, Vol.2(2), p.189

ISSN: 2320-9623 ; E-ISSN: 2321-1032 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5958/2321-1032.2014.01057.2

Toàn văn sẵn có

4
Herpes zoster as a presentation of diabetes mellitus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herpes zoster as a presentation of diabetes mellitus

Verma, Vivek Kumar ; Ram, Vidya Sagar ; Singh, Prem Shanker ; Kumar, Manoj ; Awasthi, Sankalp ; Kela, Dheeraj

International Journal of Research in Medical Sciences, 04/26/2017, Vol.5(5), p.1878

ISSN: 2320-6071 ; E-ISSN: 2320-6012 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20171810

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Don't bet on the colony club: Indian isn't wild about Brexit and trade could be tricky

Ram, Vidya

The World Today, 2017, Vol.73(3), pp.20-20

ISSN: 0043-9134

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scottish Government sets out vision of an independent nation in 670-page tome

Ram, Vidya

Businessline, Nov 27, 2013

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberty House re-starts mothballed UK steel plant

Ram, Vidya

Businessline, Oct 16, 2015

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK Govt begins privatisation of Royal Mail

Ram, Vidya

Businessline, Oct 12, 2013

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

JLR to create 1,300 jobs, gears up to roll out F-PACE

Ram, Vidya

Businessline, Jan 12, 2015

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

End of a turbulent tenure at Citi

Ram, Vidya

Businessline, Oct 17, 2012

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tata Steel, UK offer more aid for steel town

Ram, Vidya

Businessline, Oct 23, 2015

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birth pangs of an aerospace titan

Ram, Vidya

Businessline, Oct 7, 2012

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibiotics overuse: 'India must be part of solution'

Ram, Vidya

Businessline, Oct 26, 2015

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alstom unit paid [euros]3.3 m bribe for Delhi Metro: UK's Serious Fraud Office

Ram, Vidya

Businessline, Sep 10, 2014

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian billionaires only half as wealthy as Chinese counterparts

Ram, Vidya

Businessline, Nov 8, 2013

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Merkel faces daunting task of putting together the 'Grand Coalition'

Ram, Vidya

Businessline, Feb 21, 2014

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where's the weltanschauung?

Ram, Vidya

Businessline, Oct 14, 2015

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tata Steel to sell long products unit in Europe

Ram, Vidya

Businessline, Oct 15, 2014

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

British PM Cameron coming; strengthening of trade ties tops agenda

Ram, Vidya

Businessline, Nov 14, 2013

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising opposition to UK visa bond plan

Ram, Vidya

Businessline, Oct 11, 2013

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.227  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (147)
 2. 2012đến2013  (215)
 3. 2014đến2015  (311)
 4. 2016đến2018  (468)
 5. Sau 2018  (86)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tin tức  (1.220)
 2. Bài báo  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ram, Vidya
 2. Menon, Parvathi
 3. Kumar, Manoj
 4. Ram, Vidya Sagar
 5. Mishra, Richa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...