skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 163  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Method Family Supporting Information Services Co-Creation in the Transdisciplinary Context

Ralyté, Jolita

International Journal of Information System Modeling and Design (IJISMD), 2013, Vol.4(3), pp.50-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1947-8186 ; DOI: 10.4018/jismd.2013070103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Front, Agnès ; Ralyté, Jolita

Document numérique, 29 June 2016, Issue 1, pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Front, Agnès ; Ralyté, Jolita

Document numérique, 2016, Vol.19(1), pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014 ; ISBN: 9782746247697 ; ISBN: 2746247690

Toàn văn không sẵn có

4
Preface
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

Franch, Xavier ; Ralyté, Jolita

Information Systems, 07/2014, Vol.43, C, p.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03064379 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.is.2013.05.003

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

Franch, Xavier ; Ralyte, Jolita

Information Systems, 2014, Vol.43, p.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Ralyté, Jolita ; Blay-Fornarino, Mireille

Document numérique, 19 December 2017, Issue 1, pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing the Shift from Information Systems to Information Services Systems

Ralyté, Jolita ; Khadraoui, Abdelaziz ; Léonard, Michel

Business & Information Systems Engineering, 2015, Vol.57(1), pp.37-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2363-7005 ; E-ISSN: 1867-0202 ; DOI: 10.1007/s12599-014-0364-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Famille de méthodes : la flexibilité au c?ur du processus de construction de méthode

Deneckère, Rébecca ; Kornyshova, Elena ; Ralyté, Jolita

Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série ISI : Ingénierie des Systèmes d'Information, 2014, Vol.19, pp.67-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1633-1311 ; E-ISSN: 1633-1311

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise modeling for business agility

Horkoff, Jennifer; Jeusfeld, Manfred A ; Ralyté, Jolita ; Karagiannis, Dimitris

Business & information systems engineering : BISE : the international journal of Wirtschaftsinformatik, 2018, Vol.60(1), pp. 1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0937-6429

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Famille de méthodes : la flexibilité au cœur du processus de construction de méthode

Deneckere, Rebecca ; Kornyshova, Elena ; Ralyte, Jolita

Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série ISI : Ingénierie des Systèmes d'Information, 2014, Vol.19/1 - 2014, pp.67-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1633-1311 ; E-ISSN: 1633-1311

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interview with Anne Persson on "the practice of enterprise modeling"

Persson, Anne; Horkoff, Jennifer ; Jeusfeld, Manfred A ; Ralyté, Jolita

Business & information systems engineering : BISE : the international journal of Wirtschaftsinformatik, 2018, Vol.60(1), pp. 87-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0937-6429

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise Modeling for Business Agility

Horkoff, Jennifer ; Jeusfeld, Manfred ; Ralyté, Jolita ; Karagiannis, Dimitris

Business & Information Systems Engineering, 2018, Vol.60(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2363-7005 ; E-ISSN: 1867-0202 ; DOI: 10.1007/s12599-017-0515-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Famille de méthodes : la flexibilité au cœur du processus de construction de méthode
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Famille de méthodes : la flexibilité au cœur du processus de construction de méthode

Deneckère, Rébecca ; Kornyshova, Elena ; Ralyté, Jolita ; Gensel, Jérôme

Ingénierie des systèmes d'information, 02/28/2014, Vol.19(1), pp.67-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16331311 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3166/isi.19.1.67-95

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interview with Anne Persson on “The Practice of Enterprise Modeling”

Horkoff, Jennifer ; Jeusfeld, Manfred ; Ralyté, Jolita

Business & Information Systems Engineering, 2018, Vol.60(1), pp.87-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2363-7005 ; E-ISSN: 1867-0202 ; DOI: 10.1007/s12599-017-0508-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Call for Papers: Issue 1/2018

Horkoff, Jennifer ; Jeusfeld, Manfred ; Ralyté, Jolita ; Karagiannis, Dimitris

Business & Information Systems Engineering, 2016, Vol.58(4), pp.321-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2363-7005 ; E-ISSN: 1867-0202 ; DOI: 10.1007/s12599-016-0432-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing the Shift from Information Systems to Information Services Systems

Ralyté, Jolita ; Khadraoui, Abdelaziz ; Léonard, Michel

Business & Information Systems Engineering, Feb 2015, Vol.57(1), pp.37-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23637005 ; DOI: 10.1007/s12599-014-0364-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The Practice of Enterprise Modeling: 8th IFIP WG 8.1. Working Conference, PoEM 2015, Valencia, Spain, November 10-12, 2015, Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Practice of Enterprise Modeling: 8th IFIP WG 8.1. Working Conference, PoEM 2015, Valencia, Spain, November 10-12, 2015, Proceedings

Ralyté, J. ; España, S. ; Pastor, Ó.;; Ralyté, Jolita ; España, Sergio ; Pastor, Óscar

Series ISSN: 1865-1348 ; ISBN: 978-3-319-25896-6 ; E-ISBN: 978-3-319-25897-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-25897-3

Toàn văn sẵn có

18
Engineering Methods in the Service-Oriented Context: 4th IFIP WG 8.1 Working Conference on Method Engineering, ME 2011, Paris, France, April 20-22, 2011. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Methods in the Service-Oriented Context: 4th IFIP WG 8.1 Working Conference on Method Engineering, ME 2011, Paris, France, April 20-22, 2011. Proceedings

Ralyte, Jolita ; Mirbel, Isabelle ; Deneckere, Rebecca;; Ralyté, Jolita ; Mirbel, Isabelle ; Deneckère, Rébecca

Series ISSN: 1868-4238 ; ISBN: 978-3-642-19996-7 ; E-ISBN: 978-3-642-19997-4 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19997-4

Toàn văn sẵn có

19
Une vision SI de l’ingénierie des documents: Numéro spécial INFORSID 2014 et 2015
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Une vision SI de l’ingénierie des documents: Numéro spécial INFORSID 2014 et 2015

Front, Agnès ; Ralyte, Jolita

Revue RSTI - Documents numériques

Toàn văn không sẵn có

20
Advanced Information Systems Engineering: 24th International Conference, CAiSE 2012, Gdansk, Poland, June 25-29, 2012. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Information Systems Engineering: 24th International Conference, CAiSE 2012, Gdansk, Poland, June 25-29, 2012. Proceedings

Ralyté, Jolita ; Franch, Xavier ; Brinkkemper, Sjaak ; Wrycza, Stanislaw

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-31094-2 ; E-ISBN: 978-3-642-31095-9 ; DOI: 10.1007/978-3-642-31095-9

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 163  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (6)
 2. 2001đến2004  (8)
 3. 2005đến2007  (38)
 4. 2008đến2012  (78)
 5. Sau 2012  (26)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (150)
 2. French  (9)
 3. Italian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...