skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 194  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective

Belch George E.

Boston : Irwin/McGraw-Hill, c1998 - (659.1 BEL 1998) - ISBN0256218994

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quảng cáo và ngôn ngữ quảng cáo = Advertising and language of advertising

Lý Tùng Hiếu hiệu đính; Nguyễn Kiên Trường chủ biên

H. : KHXH, 2004 - (659.1 QUA 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quảng cáo và các hình thức quảng cáo hiệu quả nhất

Vũ Quỳnh

H. : LĐXH, 2006 - (659.1 QUA 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực hiện quản trị quảng cáo : sách chuyên khảo. Tập 1

Lưu Văn Nghiêm biên soạn

H. : ĐHKTQD, 2009 - (659.1 THU(1) 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một nửa của 13 là 8 = How to get ideas

Foster Jack; Nguyễn Huy Hải

H. : LĐXH, 2012 - (659 FOS 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
208_Nghệ thuật và quảng cáo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

208_Nghệ thuật và quảng cáo

Thái, Thùy Anh

Số 208 (06/2008) - No. 208; http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/18409

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thế giới thần kì của quảng cáo

Vxôp V.V.; Vaxikin E.V

H. : Tạp chí nội thương, 1986 - (659.1 VXO 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Contemporary advertising
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary advertising

Arens William F.

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2006. - (659.1 ARE 2006) - ISBN0072964723 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
9
Essentials of contemporary advertising
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of contemporary advertising

Arens William F.; Schaefer David H

Boston : McGraw-Hill Irwin, c2007 - (659.1 ARE 2007) - ISBN0073136662 (alk. paper);ISBN9780073136660

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Ngôn ngữ quảng cáo: Một sản phẩm truyền thông lưỡng diện.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngôn ngữ quảng cáo: Một sản phẩm truyền thông lưỡng diện.

Đinh, Kiều Châu

Đinh, K. C. (2013). Ngôn ngữ quảng cáo: Một sản phẩm truyền thông lưỡng diện. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 29, Số 3 (2013) 29-35; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56173

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đường vào nghề copywriter

Nhật An; Phan Thu

Tp. HCM. : Nxb. :Trẻ, 2007 - (658.8 NH-A 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá mức độ phổ biến của quảng cáo và quảng cáo độc hại trên Website : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 02

Vũ Huy Thiện; Lê Đình Thanh

H. : Đại học Công nghệ 2016 - (006.7 VU-T 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Advertising and the market process : a modern economic view
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advertising and the market process : a modern economic view

Ekelund Robert B.; Saurman David Scott

San Francisco, Calif. : Pacific Research Institute for Public Policy, c1988 - (659.1 EKE 1988) - ISBN0936488204;ISBN0936488212 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
The end of advertising as we know it
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of advertising as we know it

Zyman Sergio.; Brott Armin A

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2002. - (659.1 ZYM 2002) - ISBN0471225819

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Sử dụng các công cụ quảng cáo hiện đại ở Việt Nam hiện nay
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng các công cụ quảng cáo hiện đại ở Việt Nam hiện nay

Hoàng, Thị Bảo Thoa

tr. 61-67; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4711

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International handbook of Advertising

Dunn S.W.

N.Y. : Mc. Graw-hill book company, 1964 - (658.8 DUN 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quảng cáo trên báo in hiện nay : Khảo sát báo Thanh niên, Tuổi trẻ và Tiền phong năm 2003 - 2004 Luận văn ThS Báo chí học : 5.04.30

Vũ Quang Đại; Nguyễn Văn Dững Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2005 - (070.172 VU-Đ 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Annual editions : Internet and Business 01/02
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual editions : Internet and Business 01/02

Price Robert W. Editor

Connecticut : McGraw-Hill, 2001 - (658.872 ANN 2001) - ISBN0072396245

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Báo chí với vấn đề quảng bá phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ hội nhập : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng : 60 32 01

Nguyễn Thị Thái Hà; Dương Xuân Sơn người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (070.17 NG-H 2007)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quảng cáo thoái vị & PR lên ngôi

Ries Al; Lý Xuân Thu Người dịch; Ries Laura; Trần Ngọc Châu Người dịch; Vũ Tiến Phúc Người dịch

Tp. HCM : Nxb. Trẻ, 2005 - (659 RIE 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 194  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (10)
 2. 1994đến2000  (18)
 3. 2001đến2006  (32)
 4. 2007đến2013  (67)
 5. Sau 2013  (73)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (83)
 2. Vietnamese  (64)
 3. Undetermined  (16)
 4. Russian  (1)
 5. Chinese  (1)
 6. French  (1)
 7. German  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Hữu Thụ
 2. Đoàn, Tử Tích Phước
 3. Nguyễn Thị Thùy Dung
 4. Pham Vu Duc
 5. Nguyễn Xuân Quỳnh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...