skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘… the point is to change it’: Critical realism and human geography

Pratt, Andy C

Dialogues in Human Geography, March 2013, Vol.3(1), pp.26-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2043-8206 ; E-ISSN: 2043-8214 ; DOI: 10.1177/2043820613485048

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What are the factors that could influence the future of work with regard to energy systems and the built environment?

Pratt, Andy C

Energy Policy, 2008, Vol.36(12), pp.4646-4651 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215 ; E-ISSN: 1873-6777 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2008.09.068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New horizons for culture, creativity and cities

Pratt, Andy C

City, Culture and Society, March 2017, Vol.8, pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-9166 ; E-ISSN: 1877-9174 ; DOI: 10.1016/j.ccs.2017.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resilience, locality and the cultural economy

Pratt, Andy C

City, Culture and Society, September 2015, Vol.6(3), pp.61-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-9166 ; E-ISSN: 1877-9174 ; DOI: 10.1016/j.ccs.2014.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond resilience: learning from the cultural economy

Pratt, Andy C

European Planning Studies, 02 January 2017, Vol.25(1), pp.127-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-4313 ; E-ISSN: 1469-5944 ; DOI: 10.1080/09654313.2016.1272549

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cultural contradictions of the creative city

Pratt, Andy C

City, Culture and Society, 2011, Vol.2(3), pp.123-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-9166 ; E-ISSN: 1877-9174 ; DOI: 10.1016/j.ccs.2011.08.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordinating Employment, Transport and Housing in Cities: An Institutional Perspective

Pratt, Andy C

Urban Studies, October 1996, Vol.33(8), pp.1357-1375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: 10.1080/0042098966691

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative cities: Tensions within and between social, cultural and economic development

Pratt, Andy C

City, Culture and Society, 2010, Vol.1(1), pp.13-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-9166 ; E-ISSN: 1877-9174 ; DOI: 10.1016/j.ccs.2010.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What are the factors that could influence the future of work with regard to energy systems and the built environment?

Pratt, Andy C.

ISSN: 0301-4215

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tate Modern: Pushing the limits of regeneration

Dean, Corinna ; Donnellan, Caroline ; Pratt, Andy C

City, Culture and Society [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-9166 ; E-ISSN: 1877-9174 ; DOI: 10.1016/j.ccs.2010.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative cities after the fall of finance

Indergaard, Michael ; Pratt, Andy C ; Hutton, Thomas A

Cities, August 2013, Vol.33, pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-2751 ; E-ISSN: 1873-6084 ; DOI: 10.1016/j.cities.2012.09.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconceptualising the relationship between the creative economy and the city: Learning from the financial crisis

Pratt, Andy C ; Hutton, Thomas A

Cities, August 2013, Vol.33, pp.86-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-2751 ; E-ISSN: 1873-6084 ; DOI: 10.1016/j.cities.2012.05.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban Regeneration: From the Arts `Feel Good' Factor to the Cultural Economy: A Case Study of Hoxton, London

Pratt, Andy C; Hutton, Thomas A (Editor)

Urban Studies, May 2009, Vol.46(5-6), pp.1041-1061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: 10.1177/0042098009103854

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space and place

Pratt, Andy C

Handbook on the digital creative economy

ISSN: ; ISBN: 9781781004883

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music rights towards a material geography of musical practices in the "digital age"

Pratt, Andy C

The production and consumption of music in the digital age

ISSN: ; ISBN: 1138851655

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting critical realism to work: the practical implications for geographical research

Pratt, Andy C

Progress in Human Geography, March 1995, Vol.19(1), pp.61-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1325 ; E-ISSN: 1477-0288 ; DOI: 10.1177/030913259501900104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advertising and creativity, a governance approach: a case study of creative agencies in London

Pratt, Andy C

Environment & Planning A, Oct, 2006, Vol.38(10), p.1883-1899 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-518X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do economists make innovation; do artists make creativity? the case for an alternative perspective on innovation and creativity

Pratt, Andy C

Journal of business anthropology, Vol.4(2), pp. 235-244

ISSN: 2245-4217

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The creative and cultural economy and the recession

Pratt, Andy C

Geoforum, 2009, Vol.40(4), pp.495-496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; E-ISSN: 1872-9398 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2009.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social and economic drivers of land use change in the British space economy

Pratt, Andy C

Land Use Policy, 2009, Vol.26, pp.S109-S114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-8377 ; E-ISSN: 1873-5754 ; DOI: 10.1016/j.landusepol.2009.09.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (21)
 2. 1995đến2001  (19)
 3. 2002đến2006  (24)
 4. 2007đến2013  (38)
 5. Sau 2013  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (101)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pratt, Andy C
 2. Pratt, Andy
 3. Pratt, A.C.
 4. Pratt, Ac
 5. Andy C. Pratt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...