skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.376.623  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Non-institutional political participation : a case study of Chinese peasants during the transformation period
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-institutional political participation : a case study of Chinese peasants during the transformation period

Fang, Jiangshan

9789811000485; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32603

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non institutional political participation a case study of Chinese peasants during the transformation period

Fang Jiangshan

Singapore Springer Science and Business Media 2016; 2016

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Administration

ISSN0001-8325

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

QOG working paper series

ISSN1653-8919

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left turn

ISSN1553-927X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska

ISSN1428-9512

Truy cập trực tuyến

7
Building States and Markets After Communism : The Perils of Polarized Democracy
Building States and Markets After Communism : The Perils of Polarized Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building States and Markets After Communism : The Perils of Polarized Democracy

ISBN0-521-76773-3;ISBN9786612724992;ISBN0-511-78869-X;ISBN0-511-78942-4;ISBN0-511-78796-0;ISBN0-511-78568-2;ISBN0-511-77971-2;ISBN1-282-72499-1;ISBN0-511-78682-4

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kommunist

ISSN0131-1212

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOROYAA Newspaper (Serrekunda, Gambia)

ISSN0796-0573

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socialist history

ISSN0969-4331

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

New political science

ISSN0739-3148

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socialist review

ISSN0161-1801

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political studies

ISSN0032-3217

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian review of studies in nationalism

ISSN0317-7904

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socialist Perspective

ISSN0970-8863

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Marxist review

ISSN0043-8642

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commonwealth & comparative politics

ISSN1466-2043

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies in comparative communism

ISSN0039-3592

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research in political sociology

ISSN0895-9935

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research in politics and society

ISSN0885-212X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.376.623  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (305.249)
 2. 1956đến1971  (129.192)
 3. 1972đến1987  (212.334)
 4. 1988đến2004  (335.595)
 5. Sau 2004  (389.479)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.195.897)
 2. French  (61.003)
 3. German  (25.324)
 4. Portuguese  (10.997)
 5. Spanish  (6.995)
 6. Swedish  (5.883)
 7. Polish  (2.261)
 8. Dutch  (1.552)
 9. Romanian  (1.302)
 10. Norwegian  (1.170)
 11. Italian  (1.101)
 12. Russian  (722)
 13. Korean  (649)
 14. Hungarian  (517)
 15. Serbo-Croatian  (502)
 16. Czech  (425)
 17. Slovak  (347)
 18. Chinese  (246)
 19. Lithuanian  (109)
 20. Turkish  (90)
 21. Albanian  (86)
 22. Japanese  (75)
 23. Arabic  (63)
 24. Maori  (37)
 25. Danish  (35)
 26. Hindi  (33)
 27. Greek  (25)
 28. Finnish  (20)
 29. Icelandic  (10)
 30. Thai  (9)
 31. Gujarati  (7)
 32. Hebrew  (7)
 33. Ukrainian  (6)
 34. Vietnamese  (5)
 35. Welsh  (5)
 36. Bengali  (5)
 37. Persian  (5)
 38. Panjabi  (4)
 39. Romany  (4)
 40. Estonian  (4)
 41. Malayalam  (3)
 42. Burmese  (2)
 43. Yiddish  (2)
 44. Macedonian  (2)
 45. Malay  (1)
 46. Spanish  (1)
 47. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...