skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.106  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elias James Corey--Nobel Prize for retrosynthetic analysis

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, January 2013, Vol.88(1), pp.e7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 23274030 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2012.01.024

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

William Gorgas & Panama Canal

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26543955 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adrenal Gland

Guaraldi, Federica ; Pasquali, Renato

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.133-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540881 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stamp vignette on medical science. Nicolae Testemiţanu-Moldovan surgeon, scientist, and politician

Dumitrascu, Dan L ; Shampo, Marc ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, December 2014, Vol.89(12), pp.e131 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 25468521 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2014.02.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herman Boerhaave - Master Clinician and Humanist

Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, November 2018, Vol.93(11), pp.e119-e120 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 30392557 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2018.09.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Munchhausen Syndrome, Karl Frederic Von Munchhausen (1720 - 1797)

Pai-Dhungat, J V

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.37-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540818 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genitalia and Infertility

Guaraldi, Federica ; Pasquali, Renato

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540882 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

August Krogh and Gas Exchange

Dhungat, J V Pai

The Journal of the Association of Physicians of India, August 2016, Vol.64(8), pp.104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 27762128 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pituitary

Guaraldi, Federica ; Pasquali, Renato

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540883 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obesity

Guaraldi, Federica ; Pasquali, Renato

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540884 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stamp vignette on medical science. Daniel Alcides Carrión--Peruvian hero and medical martyr

Steensma, David P ; Montori, Victor M ; Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, June 2014, Vol.89(6), pp.e55-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 24943706 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2013.08.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alexander Todd--British Nobel laureate

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, March 2012, Vol.87(3), pp.e19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 22386189 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2011.12.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peter Falk, el teniente Colombo.
Peter Falk, Lieutenant Columbo

Noguera Paláu, J J

Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia, February 2013, Vol.88(2), pp.e13-4

E-ISSN: 1989-7286 ; PMID: 23433198 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.oftal.2013.02.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sellos con un aire.
Stamps with an air

Noguera Paláu, J J

Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia, August 2012, Vol.87(8), pp.268

E-ISSN: 1989-7286 ; PMID: 22794178 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.oftal.2012.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

José Joaquín Palma (Bayamo, Cuba, 1844 - Guatemala, Guatemala, 1911).
José Joaquín Palma (Bayamo, Cuba, 1844 - Guatemala, Guatemala, 1911)

Noguera Paláu, J J

Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia, December 2014, Vol.89(12), pp.e100

E-ISSN: 1989-7286 ; PMID: 25446817 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.oftal.2014.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

e-Stamp vignette on medical science. Ludwik Hirszfeld--Polish immunologist, microbiologist, and hematologist

Kucharz, Eugene Joseph ; Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, May 2010, Vol.85(5), pp.e35 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 20435832 Version:1 ; DOI: 10.4065/mcp.2010.0251

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La filatelia biomedica.
Biomedicine philately

Roldan, Emilio J A ; Zuckerberg, Claudio

Medicina, 2011, Vol.71(1), pp.53-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7680 ; PMID: 21296724 Version:1

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amazing Aspirin

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26543990 Version:1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letter to the editor: Art in science: orthopaedics through philatelic material

Afshar, Ahmadreza ; Pedram, Armin

Clinical orthopaedics and related research, March 2014, Vol.472(3), pp.1046-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1528-1132 ; PMID: 24402515 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11999-013-3453-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reply to the letter to the editor: Art in science: orthopaedics through philatelic material

Gursu, Sarper ; Yildirim, Timur ; Sahin, Vedat ; Tok, Emine

Clinical orthopaedics and related research, March 2014, Vol.472(3), pp.1048 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1528-1132 ; PMID: 24442839 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11999-013-3454-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.106  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (766)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (25)
 2. 1960đến1979  (19)
 3. 1980đến1992  (85)
 4. 1993đến2005  (506)
 5. Sau 2005  (444)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (926)
 2. Spanish  (84)
 3. Portuguese  (21)
 4. French  (9)
 5. Russian  (3)
 6. German  (3)
 7. Italian  (2)
 8. Czech  (2)
 9. Serbian  (1)
 10. Catalan  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (3)
 2. K - Law.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pai-Dhungat, J V
 2. Parikh, Falguni
 3. Haas, L.F.
 4. Davies, M.K.
 5. Kyle, R A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...