skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Quản lý chi ngân sách nhà nước cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo : Luận văn ThS. Quản lý kinh tế : 60 34 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý chi ngân sách nhà nước cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo : Luận văn ThS. Quản lý kinh tế : 60 34 01

Trần, Thị Hương Giang; Phạm, Văn Ngọc , người hướng dẫn

00050003457; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47411

Truy cập trực tuyến

2
Quản lý tài chính tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý tài chính tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

Nguyễn, Văn Sơn; Phạm, Văn Ngọc , người hướng dẫn

00050004927; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46547

Truy cập trực tuyến

3
Quản lý nguồn nhân lực tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý nguồn nhân lực tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

Đào, Thị Lan Hương; Phạm, Văn Ngọc , người hướng dẫn

00050005196; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46559

Truy cập trực tuyến

4
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong quá trình thực hiện tự chủ ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh : 60 34 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong quá trình thực hiện tự chủ ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh : 60 34 05

Bùi, Thị Thanh Hương; Phạm, Văn Ngọc , người hướng dẫn

00050003409; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47427

Truy cập trực tuyến

5
Thực trạng phát triển khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội và hàm ý chính sách : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực trạng phát triển khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội và hàm ý chính sách : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

Phạm, Thị Trang; Phạm, Văn Ngọc , người hướng dẫn

00050004995; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46503

Truy cập trực tuyến

6
Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01

Phạm, Huy Toàn; Phạm, Văn Ngọc, người hướng dẫn

00050003113; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47215

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...