skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.190  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lý luận dạy học địa lý : Phần đại cương

Nguyễn Dược; Nguyễn Trọng Phúc

H.: ĐHQG, 2001 - (910.071 NG-D 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giảng văn chọn lọc văn học Việt Nam: Văn học hiện đại

Trần Đình Sử Tuyển chọn

H.: ĐHQG, 2001 - (807 GIA 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trắc nghiệm khách quan và vấn đề đánh giá trong giảng dạy địa lý

Nguyễn Trọng Phúc

H. : ĐHQGHN, 2008 - (910.71 NG-P 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Dạy Toán lớp 12 theo tiếp cận Chương trình đánh giá quốc tế (PISA) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy Toán lớp 12 theo tiếp cận Chương trình đánh giá quốc tế (PISA) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Khuất, Thị Đào Liễu; Vũ, Đình Hòa

05050002357; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49856

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh khá giỏi môn Toán cấp trung học cơ sở qua dạy học tổ hợp Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 01 11

Trịnh Hoài Dương

Đại học Giáo dục; 2015

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy Toán lớp 12 theo tiếp cận Chương trình đánh giá quốc tế PISA Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 01 11

Khuất Thị Đào Liễu

Đại học Giáo dục; 2015

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chuyên đề Phương trình Hệ phương trình chứa căn thức Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 01 11

Hà Văn Thắng 1984

Đại học Giáo dục; 2015

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức dạy học Phần 3 Sinh học vi sinh vật Sinh học 10 trung học phổ thông bằng phương pháp dạy học theo góc Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 01 11

Phạm Thị Vũ Huế 1985

Đại học Giáo dục; 2015

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận dụng dạy học theo góc nhằm phát triển năng lực học sinh trong dạy học Chương 2 Cấu trúc của tế bào Sinh học 10 trung học phổ thông Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 01 11

Nguyễn Thị Kim Anh

Đại học Giáo dục; 2015

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rèn luyện kỹ năng giải toán hình học không gian chương Quan hệ vuông góc trong sách giáo khoa Hình học lớp 11 ban cơ bản Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 01 11

Nguyễn Dương Long

ĐHGD; 2015

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mẫu giáo. Quyển 2

Đinh Thị Nhung

H.: ĐQHG, 2000 - (372.7 ĐI-N(2) 2000)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn bồi dưỡng học sinh năng khiếu : Trung học cơ sở

Nguyễn Đăng Mạnh Người chủ biên; Đỗ Ngọc Thống

H. : ĐHQG, 2002

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Сборник диктантов для начальных классов : Пособие для учителя

Костенко Ф. Д.

М. : Просвещение, 1968 - (491.71 КОС 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em : hoạt động tạo hình. Quyển 1

Lê Đình Bình

H. : ĐHQGHN, 2008 - (372.5 LE-B(1) 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
15
Mathematics for teachers : an interactive approach for grades K-8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematics for teachers : an interactive approach for grades K-8

Sonnabend Thomas.

Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage Learning, c2010. - (QA135.6 .S627 2010) - ISBN9780495561668;ISBN0495561665

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông

Hà Nhật Thăng

H. : ĐHQGHN, 2004 - (373.11024 HA-T2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
17
Algebra for everyone
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algebra for everyone

Edwards, Edgar L.

087353297X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19203

Truy cập trực tuyến

18
Mathematics for teachers : an interactive approach for grades K-8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematics for teachers : an interactive approach for grades K-8

Sonnabend, Thomas.

9780495561668; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20012

Truy cập trực tuyến

19
The math problems notebook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The math problems notebook

Boju, Valentin.

9780817645472; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20498

Truy cập trực tuyến

20
Mathematics education : exploring the culture of learning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematics education : exploring the culture of learning

Allen, Barbara; Johnston-Wilder, Sue.

0415326990; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19975

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 3.190  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (593)
 2. Trong mục lục thư viện (962)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (35)
 2. 1970đến1981  (73)
 3. 1982đến1995  (48)
 4. 1996đến2008  (339)
 5. Sau 2008  (2.709)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (2.477)
 2. Sách  (664)
 3. Bài báo  (46)
 4. Tạp chí  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (1.026)
 2. English  (622)
 3. Undetermined  (234)
 4. French  (41)
 5. Russian  (36)
 6. Chinese  (16)
 7. German  (13)
 8. Japanese  (3)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...