skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hobbes, Locke, and Confusion's Masterpiece: An Examination of Seventeenth‐Century Political Philosophy ‐ By Ross Harrison

Patten, Alan

Philosophical Books, October 2006, Vol.47(4), pp.352-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-8051 ; E-ISSN: 1468-0149 ; DOI: 10.1111/j.1468-0149.2006.413_1.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Culture: The Social Lineage Account

Patten, Alan

American Political Science Review, 2011, Vol.105(4), pp.735-749 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S000305541100030X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural preservation and liberal values: a reply to William James booth.(Report)(Author abstract)

Patten, Alan

American Political Science Review, 2013, Vol.107(4), p.875(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Neutrality: A Reinterpretation and Defense*

Patten, Alan

Journal of Political Philosophy, September 2012, Vol.20(3), pp.249-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-8016 ; E-ISSN: 1467-9760 ; DOI: 10.1111/j.1467-9760.2011.00406.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalism, Culture, and Recognition: A Reply to Critics

Patten, Alan

Political Theory, February 2018, Vol.46(1), pp.131-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591717696025

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal citizenship, neutrality, and democracy: a reply to critics of Equal Recognition

Patten, Alan

Critical Review of International Social and Political Philosophy, 02 January 2017, Vol.20(1), pp.127-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8230 ; E-ISSN: 1743-8772 ; DOI: 10.1080/13698230.2016.1253173

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are The Economic Liberties Basic?

Patten, Alan

Critical Review, 02 October 2014, Vol.26(3-4), pp.362-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-3811 ; E-ISSN: 1933-8007 ; DOI: 10.1080/08913811.2014.947745

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition: A Reply to Four Critics

Patten, Alan; Tappolet, Christine (Editor)

Les ateliers de l'éthique, 2015, Vol.10(2), pp.177-191 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1718-9977

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Moral Foundations of Minority Rights: A Reply to Attas, Bardon, and Gans

Patten, Alan

Jerusalem Review of Legal Studies, 2015, Vol. 12(1), pp.91-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2219-7125 ; E-ISSN: 2219-7117 ; DOI: 10.1093/jrls/jlv024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Normative Logic of Religious Liberty

Patten, Alan

Journal of Political Philosophy, June 2017, Vol.25(2), pp.129-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-8016 ; E-ISSN: 1467-9760 ; DOI: 10.1111/jopp.12110

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language

Patten, Alan

The Oxford handbook of distributive justice

ISSN: ; ISBN: 9780199645121

Toàn văn không sẵn có

12
Self-Determination for National Minorities
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Determination for National Minorities

Patten, Alan

The Theory of Self-Determination

ISBN: 9781107119130 ; ISBN: 9781107545151 ; ISBN: 1107119138 ; ISBN: 1107545153

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights

Patten, Alan

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-5043-3 ; DOI: 10.1515/9781400850433

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postnatal Temporal, Spatial and Modality Tuning of Nociceptive Cutaneous Flexion Reflexes in Human Infants.(Research Article)

Cornelissen, Laura ; Fabrizi, Lorenzo ; Patten, Deborah ; Worley, Alan ; Meek, Judith ; Boyd, Stewart ; Slater, Rebeccah ; Fitzgerald, Maria

PLoS ONE, Oct 4, 2013, Vol.8(10), p.e76470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0076470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Neutrality and Language Policy

Patten, Alan

Philosophy & Public Affairs, October 2003, Vol.31(4), pp.356-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-3915 ; E-ISSN: 1088-4963 ; DOI: 10.1111/j.1088-4963.2003.00356.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Theory and Language Policy

Patten, Alan

Political Theory, October 2001, Vol.29(5), pp.691-715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591701029005005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey Article: The Justification of Minority Language Rights*

Patten, Alan

Journal of Political Philosophy, March 2009, Vol.17(1), pp.102-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-8016 ; E-ISSN: 1467-9760 ; DOI: 10.1111/j.1467-9760.2008.00321.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should We Stop Thinking about Poverty in Terms of Helping the Poor?

Patten, Alan

Ethics & International Affairs, March 2005, Vol.19(1), pp.19-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-6794 ; E-ISSN: 1747-7093 ; DOI: 10.1111/j.1747-7093.2005.tb00486.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Secession from a Multinational State *

Patten, Alan

Ethics, April 2002, Vol.112(3), pp.558-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00141704 ; E-ISSN: 1539297X ; DOI: 10.1086/338778

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

]he republican critique of liberalism

Patten, Alan

British Journal of Political Science, Jan, 1996, Vol.26(1), p.25(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1234

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (9)
 2. 2001đến2003  (13)
 3. 2004đến2008  (7)
 4. 2009đến2012  (4)
 5. Sau 2012  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (40)
 2. German  (2)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Patten, Alan
 2. Patten, A
 3. Alan Patten
 4. Kymlicka, Will
 5. Girvin, Brian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...