skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
大学《有机波谱分析》课程教学的几点体会 - Some Teaching Experiences on Organic Spectroscopic Analysis Course for College Students
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大学《有机波谱分析》课程教学的几点体会 - Some Teaching Experiences on Organic Spectroscopic Analysis Course for College Students

崔永梅 ; 谭启涛 ; CUI Yong-mei, TAN Qi-tao

广州化工 - GuangZhou Chemical Industry and Technology, 2017, Vol.45(18), pp.166-167

ISSN: 1001-9677

Toàn văn không sẵn có

2
基于应用能力培养的《有机波谱解析》教学实践 - Teaching Practice of Organic Spectroscopy Analysis Course Based on Application Ability Cultivation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于应用能力培养的《有机波谱解析》教学实践 - Teaching Practice of Organic Spectroscopy Analysis Course Based on Application Ability Cultivation

周峰岩 ; 刘丽娟 ; 闫鹏 ; 张文志 ; 赵玉亮 ; 周利 ; ZHOU Feng-yan, LIU Li-juan, YAN Peng, ZHANG Wen-zhi, ZHAO Yu-liang, ZHOU Li

广州化工 - GuangZhou Chemical Industry and Technology, 2014, Vol.42(24), pp.178-179

ISSN: 1001-9677

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. CUI Yong-mei, TAN Qi-tao
  2. 谭启涛
  3. 崔永梅
  4. 周峰岩
  5. 周利

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...