skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 144  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer adoption of RFID-enabled services. Applying an extended UTAUT model

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per

Information Systems Frontiers, 2016, Vol.18(2), pp.293-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-3326 ; E-ISSN: 1572-9419 ; DOI: 10.1007/s10796-014-9531-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences of Cocreation on Brand Experience

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per Egil

International Journal of Market Research, November 2014, Vol.56(6), pp.807-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-7853 ; E-ISSN: 2515-2173 ; DOI: 10.2501/IJMR-2014-016

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trusting Beliefs and Loyalty in B-to-B Self-Services

Skard, Siv ; Nysveen, Herbjørn

Journal of Business-to-Business Marketing, 01 October 2016, Vol.23(4), pp.257-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1051-712X ; E-ISSN: 1547-0628 ; DOI: 10.1080/1051712X.2016.1250591

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samskaping og tillit ; et gjensidig avhengighetsforhold

Nysveen, Herbjørn ; Skard, Siv

Magma, 2015, Årg. 18, nr. 4, pp.31-39

ISSN: 1500-0788

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hvordan øke kundenes adopsjon av innovasjoner?

Skard, Siv ; Nysveen, Herbjørn

Magma, 2018, Årg. 21, nr. 8, pp.16-17

ISSN: 1500-0788

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovasjon når markedene endres i turbofart!

Nysveen, Herbjørn ; Andreassen, Tor Wallin

Magma, 2014, Årg. 17, nr. 8, pp.16-25

ISSN: 1500-0788

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovasjon når markedene endres i turbofart

Nysveen, Herbjørn ; Andreassen, Tor W

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovasjon når markedene endres i turbofart!

Nysveen, Herbjørn ; Andreassen, Tor W.

Truy cập trực tuyến

9
A Brief Systematic Review of Mobile App Markets Research: User, Developer and Platform Perspectives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief Systematic Review of Mobile App Markets Research: User, Developer and Platform Perspectives

Pedersen, Per Egil ; Nysveen, Herbjørn

SSRN Electronic Journal, 2018

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3257000

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image?

Oklevik, Ove ; Pedersen, Per Egil ; Nysveen, Herbjørn

ISSN: 1500-0788

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samskaping og innovasjon

Nysveen, Herbjørn ; Thorbjørnsen, Helge ; Pedersen, Per E.

Magma, 2012, Årg. 15, nr. 3, pp.26-34

ISSN: 1500-0788

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image?

Oklevik, Ove ; Pedersen, Per Egil ; Nysveen, Herbjørn

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image?

Oklevik, Ove ; Pedersen, Per Egil ; Nysveen, Herbjørn

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image?

Oklevik, Ove ; Pedersen, Per Egil ; Nysveen, Herbjørn

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image?

Oklevik, Ove ; Pedersen, Per Egil ; Nysveen, Herbjørn

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tilfredsheit med eit hotell ; kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image?

Oklevik, Ove ; Pedersen, Per Egil ; Nysveen, Herbjørn

Magma, 2018, Årg. 21, nr. 7, pp.79-88

ISSN: 1500-0788

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samskaping og innovasjon

Nysveen, Herbjørn ; Thorbjørnsen, Helge ; Pedersen, Per Egil

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trusting beliefs and loyalty in B-to-B self-services

Skard, Siv; Nysveen, Herbjørn

Journal of business-to-business marketing [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1051-712X ; DOI: 10.1080/1051712X.2016.1250591

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer reactions to new service value propositions

Pedersen, Per E. ; Nysveen, Herbjørn ; Thorbjørnsen, Helge

Beta [elektronisk ressurs], 2012, Vol. 26, no. 2, pp.105-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1504-3134

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining consumer intentions to use autonomous vehicles

Bay, Johannes Solbraa ; Nysveen, Herbjørn ; Breivik, Einar

Beta, 2018(02), pp.181-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0801-3322 ; E-ISSN: 1504-3134

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 144  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (35)
 2. 2003đến2006  (23)
 3. 2007đến2010  (26)
 4. 2011đến2015  (21)
 5. Sau 2015  (39)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (94)
 2. Norwegian  (46)
 3. Danish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nysveen, Herbjørn
 2. Pedersen, Per E
 3. Thorbjørnsen, Helge
 4. Pedersen, Per Egil
 5. Nysveen, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...