skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing international health guidance

Martinez, Lindsay ; Nuttall, Isabelle

Travel medicine and infectious disease, February 2003, Vol.1(1), pp.13-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-8939 ; PMID: 17291874 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Health Regulations (2005): taking stock

Nuttall, Isabelle

Bulletin of the World Health Organization, 01 May 2014, Vol.92(5), pp.310-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.138990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Editorial: Health preparedness and legacy planning at mass gatherings in the EMR: a WHO perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: Health preparedness and legacy planning at mass gatherings in the EMR: a WHO perspective

Isla, Nicolas ; Nuttall, Isabelle

Eastern Mediterranean Health Journal, 12/01/2013, Vol.19(Supp. 2), pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10203397 ; E-ISSN: 16871634 ; DOI: http://dx.doi.org/10.26719/2013.19.Supp2.S7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiology. The SARS wake-up call

Nuttall, Isabelle ; Dye, Christopher

Science (New York, N.Y.), 15 March 2013, Vol.339(6125), pp.1287-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23493705 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1236434

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing international health guidance

Martinez, Lindsay ; Nuttall, Isabelle

Travel Medicine and Infectious Disease, 2003, Vol.1(1), pp.13-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-8939 ; E-ISSN: 1873-0442 ; DOI: 10.1016/S1477-8939(03)00015-2

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ebola virus disease in West Africa--the first 9 months of the epidemic and forward projections

Aylward, Bruce ; Barboza, Philippe ; Bawo, Luke ; Bertherat, Eric ; Bilivogui, Pepe ; Blake, Isobel ; Brennan, Rick ; Briand, Sylvie ; Chakauya, Jethro Magwati ; Chitala, Kennedy ; Conteh, Roland M ; Cori, Anne ; Croisier, Alice ; Dangou, Jean-Marie ; Diallo, Boubacar ; Donnelly, Christl A ; Dye, Christopher ; Eckmanns, Tim ; Ferguson, Neil M ; Formenty

The New England journal of medicine, 16 October 2014, Vol.371(16), pp.1481-95 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 25244186 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMoa1411100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health preparedness and legacy planning at mass gatherings in the EMR: a WHO perspective

Isla, Nicolas ; Nuttall, Isabelle

Eastern Mediterranean health journal = La revue de sante de la Mediterranee orientale = al-Majallah al-sihhiyah li-sharq al-mutawassit, 2013, Vol.19 Suppl 2, pp.S7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1020-3397 ; PMID: 24673091 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (6)
  2. Portuguese  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nuttall, Isabelle
  2. Dye, Christopher
  3. Isla, Nicolas
  4. Martinez, Lindsay
  5. Formenty, Pierre

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...