skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Temptations of Tyranny in Central Asia

Nourzhanov, Kirill

Asian Politics & Policy, April 2009, Vol.1(2), pp.350-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1943-0779 ; E-ISSN: 1943-0787 ; DOI: 10.1111/j.1943-0787.2009.01127.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bandits, warlords, national heroes: interpretations of the Basmachi movement in Tajikistan

Nourzhanov, Kirill

Central Asian Survey, 03 April 2015, Vol.34(2), pp.177-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-4937 ; E-ISSN: 1465-3354 ; DOI: 10.1080/02634937.2014.987969

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Omnibalancing in Tajikistan's Foreign Policy: Security-Driven Discourses of Alignment with Iran

Nourzhanov, Kirill

Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 01 September 2012, Vol.14(3), pp.363-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1944-8953 ; E-ISSN: 1944-8961 ; DOI: 10.1080/19448953.2012.720784

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From hero worship to organized oblivion: representations of the People's Front in Tajikistan's national memory

Nourzhanov, Kirill

Nationalities Papers, 02 January 2017, Vol.45(1), pp.140-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2016.1235143

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing security threat perceptions in Central Asia

Nourzhanov, Kirill

Australian Journal of International Affairs, 01 March 2009, Vol.63(1), pp.85-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710802666133

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Afghanistan and Its Neighbors after the NATO Withdrawal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan and Its Neighbors after the NATO Withdrawal

Saikal, Amin ; Nourzhanov, Kirill

ISBN10: 1498529143 ; ISBN13: 9781498529143 ; E-ISBN10: 1498529135 ; E-ISBN13: 9781498529136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Tajikistan - A Political and Social History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tajikistan - A Political and Social History

Nourzhanov, Kirill ; Bleuer, Christian

ISBN: 9781925021158 ; E-ISBN: 9781925021165

Toàn văn sẵn có

8
Tajkistan: A Political and Social History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tajkistan: A Political and Social History

Bleuer, Christian ; Nourzhanov, Kirill

ISBN: 9781925021158

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caspian oil: geopolitical dreams and real issues

Nourzhanov, Kirill

Australian Journal of International Affairs, 01 March 2006, Vol.60(1), pp.59-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710500494499

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saviours of the nation or robber barons? Warlord politics in Tajikistan

Nourzhanov, Kirill

Central Asian Survey, 01 June 2005, Vol.24(2), pp.109-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-4937 ; E-ISSN: 1465-3354 ; DOI: 10.1080/02634930500154867

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Nationalism and Identity Construction in Central Asia: Dimensions, Dynamics, and Directions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Identity Construction in Central Asia: Dimensions, Dynamics, and Directions

Omelicheva, Mariya Y.;Hanks, Reuel R.;Burkhanov , Aziz;Chokobaeva , Aminat;Laruelle , Marlene;Nourzhanov , Kirill;Radford, David;Sharipova, Dina;Zhussipbek , Galym

ISBN10: 0739181343 ; ISBN13: 9780739181348 ; E-ISBN10: 0739181351 ; E-ISBN13: 9780739181355

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Modern Afghanistan: A History of Struggle and Survival
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Afghanistan: A History of Struggle and Survival

Saikal, Amin ; Ravan Farhadi, A. G ; Nourzhanov, Kirill

ISBN10: 1850434379 ; ISBN13: 9781850434375 ; E-ISBN10: 0857714783 ; E-ISBN13: 9780857714787

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Central Asia: Politics and Contested Transformations

Nourzhanov, Kirill

Asian Studies Review, 03 April 2014, Vol.38(2), pp.298-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: 10.1080/10357823.2014.902731

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new Kazakhstan: has something gone wrong?

Nourzhanov, Kirill ; Saikal, Amin

The World Today, Dec, 1994, Vol.50(12), p.225(5)

ISSN: 0043-9134

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Greater Middle East in global politics: social science perspectives on the changing geography of the world politics

Nourzhanov, Kirill

Central Asian Survey, 01 March 2009, Vol.28(1), pp.79-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-4937 ; E-ISSN: 1465-3354 ; DOI: 10.1080/02634930902771813

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Harris, Stuart ; Crouch, Harold ; Kerkvliet, Ben ; Polomka, Peter ; Case, William ; Tomaras, Effi Juli ; Morris-Suzuki, Tessa ; Goodman, David S.G ; Cotton, James ; Hewison, Kevin ; Duncan, Ron ; Burnett, Alan ; Nourzhanov, Kirill ; Miller, Robert F ; Kuhn, Rick ; Bell, Coral ; Siracusa, Joseph M ; Lang, Hazel ; Suter, Keith

Australian Journal of International Affairs, 01 May 1995, Vol.49(1), pp.149-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719508445154

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (2)
 2. 2004đến2005  (2)
 3. 2006đến2011  (4)
 4. 2012đến2014  (5)
 5. Sau 2014  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Sách  (5)
 3. Bình xét khoa học  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nourzhanov, Kirill
 2. Nourzhanov, K
 3. Saikal, Amin
 4. Bleuer, Christian
 5. Bell, Coral

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...