skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2001 - (515 NG-H 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích. Tập 1

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2008 - (515.071 NG-H(1) 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích Tập 2

Nguyễn Thừa Hợp

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (515 NG H(2) 2007)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng

Nguyễn Thừa Hợp

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (515 NG H 2001)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng

Nguyễn Thừa Hợp

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2006

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích. Tập 3

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2008 - H. : ĐHQGHN, 2005 - H. : ĐHQGHN, 2007 - (515 NG-H(3) 2008) - (515 NG-H(3) 2005) - (515.071 NG-H(3) 2007)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài toán Điriclê đối với một lớp hệ phương trình loại elip liên kết mạnh : Luận án PTS Toán học

Nguyễn Thừa Hợp

Bucuresh : [Knxb], 1975

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích. Tập 2

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2007 - (515 NG-H(2) 2007)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng. Tập 1

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐH và THCN, 1975 - (515 NG-H(1) 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng. Tập 2

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐH & THCN, 1976 - H. : ĐH và THCN, 1976 - (515 NG-H(2) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương trình vật lí toán

Sôbôlep S.L.; Lê Văn Thêm Người dịch; Nguyễn Thừa Hợp Người dịch

H. : Giáo dục, 1961 - (530.1 SOB 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn Thừa Hợp
  2. Lê Văn Thêm
  3. Sôbôlep S.L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...