skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rào cản kỹ thuật trong các nước tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và những ảnh hưởng đến hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rào cản kỹ thuật trong các nước tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và những ảnh hưởng đến hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam.

Nguyễn, Thị Thanh Thúy

109 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5039

Truy cập trực tuyến

2
Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam

Nguyễn, Thị Thanh Thúy

16 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6682

Truy cập trực tuyến

3
Văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc Gia Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nguyễn, Thị Thanh Thủy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12673

Truy cập trực tuyến

4
Marketing-mix tại công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Mai Anh
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing-mix tại công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Mai Anh

Nguyễn, Thị Thanh Thúy

94 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16794

Truy cập trực tuyến

5
初級日本語教育に取り入れるべきの擬音語擬態語の提案
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

初級日本語教育に取り入れるべきの擬音語擬態語の提案

Nguyễn, Thị Thanh Thủy

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58694

Truy cập trực tuyến

6
Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN: Cơ hội và thách thức ở phía trước
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN: Cơ hội và thách thức ở phía trước

Nguyễn, Thị Thanh Thủy

Nguyễn, T. T. T. (2017). Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN: Cơ hội và thách thức ở phía trước, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 3, Số 1 (2017) 32-41 .; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64486

Truy cập trực tuyến

7
Về đặc điểm của tầng lớp trí thức Tây học ở Việt Nam đầu thế kỷ XX
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về đặc điểm của tầng lớp trí thức Tây học ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

Nguyễn, Thị Thanh Thuỷ

Nguyễn, T.T. T. (2012). Về đặc điểm của tầng lớp trí thức Tây học ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Xã hội và Nhân văn 28, 195‐202.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56513

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam Luận văn ThS Luật 60 38 60

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Khoa Luật; 2009

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông quận Hà Đông thành phố Hà Nội Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 05

Nguyễn Thị Thanh Thủy

ĐHGD; 2013

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rèn luyện kỹ năng tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của biểu thức cho học sinh khá giỏi cuối cấp trung học phổ thông Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 10

Nguyễn Thị Thanh Thủy

2010

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing Mix tại công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Mai Anh Luận văn ThS Kinh doanh 60 34 01

Nguyễn Thị Thanh Thúy

ĐHKT; 2016

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语间接拒绝语研究(与越南语对比) Nghiên cứu lời từ chối gián tiếp trong tiếng Hán hiện đại Liên hệ với cách biểu đạt trong tiếng Việt Luận văn ThS Ngôn ngữ học 60 22 10

Nguyễn Thị Thanh Thúy

ĐHNN ;Đại học Quốc gia Hà Nội; 2010

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng GIS trong quản lý đất trồng lúa huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương Luận văn ThS Kiểm soát và bảo vệ môi trường 62 85 01

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đai học khoa học tự nhiên; 2016

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trần thuật trong Nhẫn thạch của Atiq Rahimi Luận văn ThS Văn học 60 22 30

Nguyễn Thị Thanh Thủy

ĐHKHXH & NV; 2011

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hóa ở Việt Nam giai đoạn 1904 1945 Luận án TS Lịch sử 62 22 54 05

Nguyễn Thị Thanh Thủy

ĐHKHXH&NV; 2013

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (3)
 2. 2003đến2007  (8)
 3. 2008đến2010  (18)
 4. 2011đến2014  (19)
 5. Sau 2014  (67)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (63)
 2. English  (13)
 3. Undetermined  (5)
 4. Chinese  (3)
 5. Japanese  (2)
 6. Russian  (1)
 7. French  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...