skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 153  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hoạt động xúc tiến của du lịch Hà Nội nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động xúc tiến của du lịch Hà Nội nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc

Nguyễn, Thị Khánh Vân

82 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4561

Truy cập trực tuyến

2
Phân cụm dữ liệu địa lý và áp dụng trong phân tích một số chỉ số kinh tế xã hội của các địa phương ở Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân cụm dữ liệu địa lý và áp dụng trong phân tích một số chỉ số kinh tế xã hội của các địa phương ở Việt Nam

Nguyễn, Thị Khánh Linh

63 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5001

Truy cập trực tuyến

3
Quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nguyễn, Thị Khánh Thiệm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6888

Truy cập trực tuyến

4
Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội của người Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội của người Việt Nam

Nguyễn, Thị Khánh Hòa

150 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9672

Truy cập trực tuyến

5
Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC

Nguyễn, Thị Khánh Huyền

11 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8350

Truy cập trực tuyến

6
Quản lý nhà nước về hoạt động nhập khẩu thép phế liệu tại Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý nhà nước về hoạt động nhập khẩu thép phế liệu tại Việt Nam

Nguyễn, Thị Khánh Ly

83 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8615

Truy cập trực tuyến

7
Thu thập và tổ chức các đoạn video clip nhằm phát huy trí tuệ cho học sinh trung học phổ thông
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thu thập và tổ chức các đoạn video clip nhằm phát huy trí tuệ cho học sinh trung học phổ thông

Nguyễn, Thị Khánh

5 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8217

Truy cập trực tuyến

8
Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái trong giai đoạn hiện nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn, Thị Khánh Hòa

86 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14471

Truy cập trực tuyến

9
Bước đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương theo hướng tiếp cận triết lý TQM
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bước đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương theo hướng tiếp cận triết lý TQM

Nguyễn, Thị Khánh Trinh

101 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14476

Truy cập trực tuyến

10
Vê - nuê- xuê - la những năm đầu thế kỉ XXI và quan hệ với Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vê - nuê- xuê - la những năm đầu thế kỉ XXI và quan hệ với Việt Nam

Nguyễn, Thị Khánh Vân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58938

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vê nuê xuê la những năm đầu thế kỉ XXI và quan hệ với Việt Nam

Nguyễn Thị Khánh Vân

H Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; 2010

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc trưng cơ bản của bộ Dân luật Bắc Kì 1931

Nguyễn Thị Khánh Huyền

H Khoa Luật; 2016

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving customer relations through relationship marketing case Dam Vac Golf & Country Club Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý 60 34 05

Nguyen Thi Khanh Linh

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái trong giai đoạn hiện nay Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 05

Nguyễn Thị Khánh Hòa

Khoa Sư phạm; 2007

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bước đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương theo hướng tiếp cận triết lý TQM Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 05

Nguyễn Thị Khánh Trinh

Khoa Sư phạm; 2008

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học chương II phần di truyền học sinh học lớp 12 trung học phổ thông Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 10

Nguyễn Thị Khánh Vân

ĐHGD; 2012

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý 60 34 04 10

Nguyễn Thị Khánh Thiệm

ĐHKT; 2015

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thu thập và tổ chức các đoạn video clip nhằm phát huy trí tuệ cho học sinh trung học phổ thông Luận văn ThS Công nghệ thông tin

Nguyễn Thị Khánh

ĐHCN; 2013

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân cụm dữ liệu địa lý và áp dụng trong phân tích một số chỉ số kinh tế xã hội của các địa phương ở Việt Nam Luận văn ThS Công nghệ thông tin 60 48 01 01

Nguyễn Thị Khánh Linh

ĐHCN; 2015

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạng tiệm cận của phương trình tán sắc của sóng trong trường hợp xấp xỉ sóng dài Luận văn ThS Cơ học 60 44 21

Nguyễn Thị Khánh Linh

ĐHCN; 2005

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 153  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (5)
 2. 2007đến2009  (11)
 3. 2010đến2012  (16)
 4. 2013đến2016  (66)
 5. Sau 2016  (55)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (65)
 2. Vietnamese  (41)
 3. Undetermined  (17)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nhu, Nguyen Thi Khanh
 2. Nguyen Thi Khanh Nhu
 3. Nguyen, Thi Khanh Ly
 4. Baker, Stephen
 5. Nguyen, Thi Khanh Linh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...