skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập lập trình cơ sở ngôn ngữ Pascal

Nguyễn Hữu Ngự

H. : ĐHQGHN, 2008 - (005.133076 NG-N 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập lập trình cơ sở ngôn ngữ Pascal

Nguyễn Hữu Ngự

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2008 - (005.133076 NG-N 2008)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập Pascal nâng cao

Nguyễn Hữu Ngự

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập lập trình cơ sở ngôn ngữ Pascal in lần thứ 2

Nguyễn Hữu Ngự

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (005.13076 NG N 2001)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lý thuyết đồ thị

Nguyễn Hữu Ngự

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (005.13 NG-N 2001)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình toán lôgic

Nguyễn Hữu Ngự

H ĐHQGHN; 2015 - (511.3)

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu giải pháp bảo mật mạng 3G
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu giải pháp bảo mật mạng 3G

Vũ, Bảo Tạo; Nguyễn, Hữu Ngự

3 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6854

Truy cập trực tuyến

8
Community based coastal resources management behind changesin surfacewater environment andland policy: A case study in the Tam Giang Lagoon, Central Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community based coastal resources management behind changesin surfacewater environment andland policy: A case study in the Tam Giang Lagoon, Central Vietnam

Nguyen, Huu Ngu; Tran, Anh Tuan

p. 164-173; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4604

Truy cập trực tuyến

9
Nghiên cứu giải pháp bảo mật mạng 3G : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu giải pháp bảo mật mạng 3G : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Vũ, Bảo Tạo; Nguyễn, Hữu Ngự

00050002381; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42022

Truy cập trực tuyến

10
Nghiên cứu giải pháp bảo mật thoại trên mạng Internet
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu giải pháp bảo mật thoại trên mạng Internet

Phạm, Thị Vân; Nguyễn, Hữu Ngự

Phạm, T. V. (2011). Nghiên cứu giải pháp bảo mật thoại trên mạng Internet. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000805; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42837

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Vũ, Văn Trường; Nguyễn, Hữu Ngự

Vũ, Văn Trường. (2012). Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050001472; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42674

Truy cập trực tuyến

12
Nghiên cứu giải pháp đánh giá hệ thống an toàn thông tin : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu giải pháp đánh giá hệ thống an toàn thông tin : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Vũ, Thu Uyên; Nguyễn, Hữu Ngự

Vũ, T. U. (2011). Nghiên cứu giải pháp đánh giá hệ thống an toàn thông tin. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000708; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42867

Truy cập trực tuyến

13
Đánh giá thực trạng sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Huế
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá thực trạng sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Huế

Nguyễn, Hữu Ngữ; Nguyễn, Thành Quốc

Nguyễn, H. N., Nguyễn, T. Q. (2014). Đánh giá thực trạng sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Huế. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 30, 1, 41-49.; 2588-1094; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56694

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích toán. Tập 1

Nguyễn Hữu Ngự

H. : ĐHTH, 1970 - (515 NG-N(1) 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích toán. Tập 2

Nguyễn Hữu Ngự

H. : ĐHTH, 1972 - (515 NG-N(2) 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình lôgic toán

Nguyễn Hữu Ngự

H. : [Knxb] , 1989 - (511.3 NG-N 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lý thuyết đồ thị

Nguyễn Hữu Ngự

H. : ĐHQGHN, 2001 - (005.13 NG-N 2001)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 1

Nguyễn Hữu Ngự

H. : ĐHTH, 1972

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập Pascal nâng cao

Nguyễn Hữu Ngự

H. : ĐHQGHN, 2007 - (005.13 NG-N 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích toán học II

Nguyễn Hữu Ngự

H. : KHKT, 1991 - H. : KH và KT, 1991 - (515 NG-N(2) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (9)
 2. 1981đến1998  (4)
 3. 1999đến2006  (7)
 4. 2007đến2012  (10)
 5. Sau 2012  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (22)
 2. Luận án, luận văn  (13)
 3. Bài báo  (9)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Hữu Ngự
 2. Nguyễn, Hữu Ngự
 3. Hoàng Hữu Đường
 4. Nguyen, Huu Ngu
 5. Vũ, Bảo Tạo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...