skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tối ưu hóa KPCA bằng GA để chọn các thuộc tính đặc trưng nhằm tăng hiệu quả phân lớp của thuật toán Random Forest
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tối ưu hóa KPCA bằng GA để chọn các thuộc tính đặc trưng nhằm tăng hiệu quả phân lớp của thuật toán Random Forest

Nguyễn, Nam

tr. 84-93; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4796

Truy cập trực tuyến

2
Nghiên cứu, xây dựng phương pháp trích chọn đặc trưng dựa trên giải thuật phân lớp Random Forest : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp trích chọn đặc trưng dựa trên giải thuật phân lớp Random Forest : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Nguyễn, Cương; Nguyễn, Nam

Nguyễn, C. (2010). Nghiên cứu, xây dựng phương pháp trích chọn đặc trưng dựa trên giải thuật phân lớp Random Forest. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000057; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42755

Truy cập trực tuyến

3
Multi-class minimax probability machine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-class minimax probability machine

Dang, Tat-Dat; Nguyen, Ha-Nam

978-076953846-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32091

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu, xây dựng phương pháp trích chọn thuộc tính nhằm làm tăng hiệu quả phân lớp đối với dữ liệu đa chiều
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp trích chọn thuộc tính nhằm làm tăng hiệu quả phân lớp đối với dữ liệu đa chiều

Đồng, Thị Ngọc Lan; Nguyễn, Nam

13 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6417

Truy cập trực tuyến

5
Ứng dụng khai phá dữ liệu trong quản lý giao thông : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng khai phá dữ liệu trong quản lý giao thông : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

Vũ, Đức Việt; Nguyễn, Nam

00050006728; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43067

Truy cập trực tuyến

6
Áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu dự báo thuê bao rời mạng trong mạng di động
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu dự báo thuê bao rời mạng trong mạng di động

Nguyễn, Ngọc Tuân; Nguyễn, Nam

Nguyễn, N. T. (2016). Áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu dự báo thuê bao rời mạng trong mạng di động. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050007340; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41565

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu, xây dựng phương pháp trích chọn thuộc tính nhằm làm tăng hiệu quả phân lớp đối với dữ liệu đa chiều : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp trích chọn thuộc tính nhằm làm tăng hiệu quả phân lớp đối với dữ liệu đa chiều : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Đồng, Thị Ngọc Lan; Nguyễn, Nam

Đồng, T. N. L. (2012). Nghiên cứu, xây dựng phương pháp trích chọn thuộc tính nhằm làm tăng hiệu quả phân lớp đối với dữ liệu đa chiều. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050001581; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42817

Truy cập trực tuyến

8
Khai phá luật kết hợp dựa trên lý thuyết đại số gia tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai phá luật kết hợp dựa trên lý thuyết đại số gia tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Đỗ, Nam Tiến; Nguyễn, Nam

Đỗ, N. T. (2013). Khai phá luật kết hợp dựa trên lý thuyết đại số gia tử. Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050002389; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42014

Truy cập trực tuyến

9
Ứng dụng khai phá dữ liệu để xây dựng hệ thống tư vấn học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng khai phá dữ liệu để xây dựng hệ thống tư vấn học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

Nguyễn, Thị Thanh Hương; Nguyễn, Nam

00050006731; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43065

Truy cập trực tuyến

10
Ứng dụng phân tích mẫu chuỗi tuần tự vào việc phát hiện thói quen sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng phân tích mẫu chuỗi tuần tự vào việc phát hiện thói quen sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Đào, Thế Mẫn; Nguyễn, Nam

Đào, T. M. (2013). Ứng dụng phân tích mẫu chuỗi tuần tự vào việc phát hiện thói quen sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động. Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050002387; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42016

Truy cập trực tuyến

11
Ứng dụng cây quyết định để dự đoán chỉ số nhóm nợ hỗ trợ quản lý rủi ro tín dụng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng cây quyết định để dự đoán chỉ số nhóm nợ hỗ trợ quản lý rủi ro tín dụng

Nguyễn, Thị Tâm Minh; Nguyễn, Nam

Nguyễn, T. T. M. (2011). Ứng dụng cây quyết định để dự đoán chỉ số nhóm nợ hỗ trợ quản lý rủi ro tín dụng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000811; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42694

Truy cập trực tuyến

12
Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp học máy nhằm tăng cường hiệu quả các dịch vụ giá trị gia tăng của mạng di động Beeline
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp học máy nhằm tăng cường hiệu quả các dịch vụ giá trị gia tăng của mạng di động Beeline

Trịnh, Việt Long; Nguyễn, Nam

Trịnh, Việt Long. (2011). Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp học máy nhằm tăng cường hiệu quả các dịch vụ giá trị gia tăng của mạng di động Beeline. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000713; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42100

Truy cập trực tuyến

13
Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu để phân tích dữ liệu viễn thông nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ khách hàng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu để phân tích dữ liệu viễn thông nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ khách hàng

Lường, Hồng Giang; Nguyễn, Nam

Lương, H. G. (2011). Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu để phân tích dữ liệu viễn thông nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ khách hàng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050001886; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42659

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu xây dựng mô hình đa phân lớp dựa trên GA và SVM
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng mô hình đa phân lớp dựa trên GA và SVM

Lữ, Đăng Nhạc; Nguyễn, Nam

Lữ, Đăng Nhạc. (2010). Nghiên cứu xây dựng mô hình đa phân lớp dựa trên GA và SVM. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_02877; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42115

Truy cập trực tuyến

15
Áp dụng kỹ thuật học máy dựa trên Logic mờ trong bài toán định giá đất : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Áp dụng kỹ thuật học máy dựa trên Logic mờ trong bài toán định giá đất : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Đinh, Văn Thường; Nguyễn, Nam

Đinh, V. T. (2013). Áp dụng kỹ thuật học máy dựa trên Logic mờ trong bài toán định giá đất. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; 00050003304; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43533

Truy cập trực tuyến

16
Nghiên cứu và ứng dụng một số mô hình học máy trong việc hỗ trợ đánh giá rủi ro tài chính
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và ứng dụng một số mô hình học máy trong việc hỗ trợ đánh giá rủi ro tài chính

, Văn Sang; Nguyễn, Nam

Hà, V. S. (2009). Nghiên cứu và ứng dụng một số mô hình học máy trong việc hỗ trợ đánh giá rủi ro tài chính. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_02287; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42784

Truy cập trực tuyến

17
Tìm hiểu và xây dựng hệ hỗ trợ quyết định dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu và xây dựng hệ hỗ trợ quyết định dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Đào, Xuân Dũng; Nguyễn, Nam

Đào, X. D. (2010). Tìm hiểu và xây dựng hệ hỗ trợ quyết định dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000032; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42758

Truy cập trực tuyến

18
Nghiên cứu giải pháp quản lý khách hàng hiệu quả dựa trên hướng tiếp cận khai phá dữ liệu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu giải pháp quản lý khách hàng hiệu quả dựa trên hướng tiếp cận khai phá dữ liệu

Đào, Thị Thu Hiền; Nguyễn, Nam

Đào, T. T. H. (2014). Nghiên cứu giải pháp quản lý khách hàng hiệu quả dựa trên hướng tiếp cận khai phá dữ liệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050004202; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43337

Truy cập trực tuyến

19
Áp dụng máy học để tìm ra các đặc trưng tối ưu trong các bài toán xử lý số liệu lớn : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 60 48 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Áp dụng máy học để tìm ra các đặc trưng tối ưu trong các bài toán xử lý số liệu lớn : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 60 48 05

Ngô, Thùy Linh; Nguyễn, Nam

Ngô, T. L. (2011). Áp dụng máy học để tìm ra các đặc trưng tối ưu trong các bài toán xử lý số liệu lớn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000731; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42718

Truy cập trực tuyến

20
Nghiên cứu, khai thác kho dữ liệu điểm tại trường Đại học SPKT Hưng Yên dựa trên bộ công cụ BI của hệ quản trị CSDL SQL Server 2008
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, khai thác kho dữ liệu điểm tại trường Đại học SPKT Hưng Yên dựa trên bộ công cụ BI của hệ quản trị CSDL SQL Server 2008

Trịnh, Thị Nhị; Nguyễn, Nam

Trịnh, T. N. (2011). Nghiên cứu, khai thác kho dữ liệu điểm tại trường Đại học SPKT Hưng Yên dựa trên bộ công cụ BI của hệ quản trị CSDL SQL Server 2008. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000443; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42745

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (10)
 2. 2008đến2010  (11)
 3. 2011đến2013  (19)
 4. 2014đến2017  (55)
 5. Sau 2017  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (57)
 2. English  (39)
 3. Undetermined  (4)
 4. French  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyen, Ha-Nam
 2. Nguyễn Hà Nam
 3. Nguyễn, Hà Nam
 4. Nguyen, H.N.
 5. Song, Hongjun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...