skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state and organised labour in Botswana "liberal democracy" in emergent capitalism

Mogalakwe, Monageng Karlmon

ISBN: 1859723446

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An assessment of Botswana's electoral management body to deliver fair elections

Mogalakwe, Monageng

Journal of Contemporary African Studies, 02 January 2015, Vol.33(1), pp.105-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-9001 ; E-ISSN: 1469-9397 ; DOI: 10.1080/02589001.2015.1021210

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botswana at 50: democratic deficit, elite corruption and poverty in the midst of plenty

Mogalakwe, Monageng ; Nyamnjoh, Francis

Journal of Contemporary African Studies: Botswana at 50: Democratic Deficit, Elite Corruption and Poverty in the Midst of Plenty, 02 January 2017, Vol.35(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-9001 ; E-ISSN: 1469-9397 ; DOI: 10.1080/02589001.2017.1286636

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The making of a foreign "labour aristocracy" in Botswana

Mogalakwe, Monageng

Employee Relations, 27 June 2008, Vol.30(4), pp.422-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-5455 ; E-ISSN: 1758-7069 ; DOI: 10.1108/01425450810879385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Documentary Research Method – Using Documentary Sources in Social Research

Mogalakwe, Monageng

Eastern Africa Social Science Research Review, 2009, Vol.25(1), pp.43-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1027-1775 ; E-ISSN: 1684-4173

Toàn văn không sẵn có

6
How Britain underdeveloped Bechuanaland protectorate: a brief critique of the political economy of colonial Botswana
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Britain underdeveloped Bechuanaland protectorate: a brief critique of the political economy of colonial Botswana

Mogalakwe, Monageng

Africa Development, 07/13/2006, Vol.31(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0850-3907 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4314/ad.v31i1.22251

Toàn văn sẵn có

7
The making of a foreign “labour aristocracy” in Botswana
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The making of a foreign “labour aristocracy” in Botswana

Mogalakwe, Monageng; Wood, Geoffrey

Employee Relations, 06/27/2008, Vol.30(4), pp.422-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-5455 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/01425450810879385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State-labour relations in an emergent capitalist "democracy" the case of Botswana

Mogalakwe, Monageng Karlmon

Travail, capital et société [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-1706

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
From Pre-Colony to Post-Colony: Continuities and Discontinuities in Political Power Relations and Governance in Botswana
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Pre-Colony to Post-Colony: Continuities and Discontinuities in Political Power Relations and Governance in Botswana

Mogalakwe, Monageng

Journal of African elections, 12/1/2006, Vol.5(2), pp.5-20

ISSN: 16094700 ; E-ISSN: 24155837 ; DOI: http://dx.doi.org/10.20940/JAE/2006/v5i2a1

Toàn văn không sẵn có

10
Trends In State-Civil Society Relations In Botswana
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends In State-Civil Society Relations In Botswana

Mogalakwe, Monageng ; Sebudubudu, David

Journal of African elections, 12/1/2006, Vol.5(2), pp.207-224

ISSN: 16094700 ; E-ISSN: 24155837 ; DOI: http://dx.doi.org/10.20940/JAE/2006/v5i2a14

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of state legislation on the organisation of trade unions: The case of the Botswana Federation of Trade Unions (BFTU) in Botswana

Mogalakwe, Monageng ; Mufune, Pempelani ; Molutsi, Patrick

Development Southern Africa, 01 November 1998, Vol.15(4), pp.537-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0376-835X ; E-ISSN: 1470-3637 ; DOI: 10.1080/03768359808440030

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic performance and labour market trends in Botswana

Mogalakwe, Monageng Karlmon; Siphambe, Happy

Migration and development in Southern Africa

ISSN: ; ISBN: 1779051190

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socio-economic survey an impact study of Pandamatenga

Mogalakwe, Monageng Karlmon

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

State-labour relations in Botswana 1966-1990 industrial relations in an emergent liberal capitalist democracy

Mogalakwe, Monageng; University Of Warwick

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Ghanzi freehold farms: a look at the conditions of farm workers

Mogalakwe , Monageng. ; Botswana ; Ministry Of Local Government And Lands. ; Applied Research Unit.

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (2)
 2. 1994đến1996  (2)
 3. 1997đến2000  (2)
 4. 2001đến2008  (6)
 5. Sau 2008  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mogalakwe, Monageng.
 2. Mogalakwe, M
 3. Mogalakwe, Monageng Karlmon
 4. Molutsi, Patrick
 5. Nyamnjoh, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...