skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forgotten Front: Patron‐Client Relationships in Counterinsurgency by Walter C. Ladwig III. New York, Cambridge University Press, 2017. 360 pp. Paper, $34.99

Miles, Renanah F.

Political Science Quarterly, September 2018, Vol.133(3), pp.579-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/polq.12824

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After War: Inside the U.S. Civilian Struggle to Build Peace

Miles, Renanah

Political Science Quarterly, September 2013, Vol.128(3), pp.489-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/polq.12072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unheeded warning of war: why policymakers ignored the 1990 Yugoslavia estimate

Treverton, Gregory F ; Miles, Renanah

Intelligence and National Security, 07 June 2017, Vol.32(4), pp.506-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-4527 ; E-ISSN: 1743-9019 ; DOI: 10.1080/02684527.2016.1259814

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Social Media and Intelligence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Media and Intelligence

Treverton, Gregory F. ; Miles, Renanah

ISBN: 9789186137373

Toàn văn sẵn có

5
The State Department, USAID, and the Flawed Mandate for Stabilization and Reconstruction
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

The State Department, USAID, and the Flawed Mandate for Stabilization and Reconstruction

Miles, Renanah; Georgetown University Washington United States (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

6
Effects Through Acquisition: Leveraging the Power of Contingency Contracting
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects Through Acquisition: Leveraging the Power of Contingency Contracting

Haeuptle, Andrew S ; Miles, Renanah; Defense Acquisition Univ Ft Belvoir VA (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

7
Defense Institution Building in Africa - An Assessment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defense Institution Building in Africa - An Assessment

Mcnerney, Michael J. ; Johnson, Stuart E. ; Pezard, Stephanie ; Stebbins, David ; Miles, Renanah ; Oʹmahony, Angela ; Feng, Chaoling ; Oliver, Tim

ISBN: 9780833092403 ; ISBN: 0833092405 ; E-ISBN: 9780833093707

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Defense Institution Building in Africa: An Assessment
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defense Institution Building in Africa: An Assessment

Mcnerney,Michael J ; Johnson,Stuart E ; Pezard,Stephanie ; Stebbins,David ; Miles,Renanah ; O'Mahony,Angela ; Feng,Chaoling ; Oliver,Tim; Rand Corporation National Defense Research Institute Santa Monica United States (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

9
Defense AT and L. Volume 41, Number 1, January-February 2012: Effects Through Acquisition Leveraging the Power of Contingency Contracting
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defense AT and L. Volume 41, Number 1, January-February 2012: Effects Through Acquisition Leveraging the Power of Contingency Contracting

Haeuptle,Andrew S ; Miles,Renanah ; Rhyne,Darren W ; Devaux,Stephen A ; Krieger,John ; Haraburda,Scott S ; Zilafro,Lara E ; Anderson,Joshua ; Upton,Jeff ; Turk,Wayne; Defense Acquisition University Fort Belvoir United States (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A modest post-Assad plan.(Bashar al-Assad)

Byman, Daniel ; Miles, Renanah

The National Interest, Nov-Dec, 2012, Issue 122, p.48(10)

ISSN: 0884-9382

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects through acquisition: leveraging the power of contingency contracting

Haeuptle, Andrew S. ; Miles, Renanah

Defense AT & L, Jan-Feb, 2012, Vol.41(1), p.2(5)

ISSN: 1547-5476

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A modest post-Assad plan

Byman, Daniel ; Miles, Renanah

The National Interest, Nov-Dec, 2012, Issue 122, p.48(10)

ISSN: 0884-9382

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Modest Post-Assad Plan

Byman, Daniel ; Miles, Renanah

The National Interest, 1 November 2012, Issue, pp.48-57

ISSN: 08849382 ; E-ISSN: 19381573

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Modest Post-Assad Plan

Byman, Daniel ; Miles, Renanah

The National Interest, Nov/Dec 2012, Issue 122, pp.48-57

ISSN: 08849382 ; E-ISSN: 19381573

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Media and Intelligence

Treverton, Gregory F. ; Miles, Renanah; Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CATS (Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier)

ISBN: 9789186137373

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (7)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Miles, Renanah
 2. Byman, Daniel
 3. Treverton, Gregory F
 4. Miles,Renanah
 5. Miles, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...