skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-thinking capitalism what we can learn from scholasticism?

Melé Carné, Domènec

Journal of business ethics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; DOI: 10.1007/s10551-014-2368-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The firm as a "community of persons" a pillar of humanistic business ethos

Melé Carné, Domènec

Journal of business ethics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Human quality treatment" five organizational levels

Melé Carné, Domènec

Journal of business ethics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The encyclical-letter "Caritas in Veritate" ethical challenges for business

Melé Carné, Domènec; Naughton, Michael C

Journal of business ethics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christian ethics and spirituality in leading business organizations editorial introduction

Melé Carné, Domènec; Fontrodona, Joan

Journal of business ethics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; DOI: 10.1007/s10551-016-3323-3

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moral legitimacy in controversial projects and its relationship with social license to operate a case study

Melé Carné, Domènec; Armengou, Jaume

Journal of business ethics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; DOI: 10.1007/s10551-015-2866-z

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Cultural diversity and universal ethics in a global world

Melé Carné, Domènec; Sánchez - Runde, Carlos

Journal of business ethics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing ethically cultural diversity learning from Thomas Aquinas

Neves, João César Das; Melé Carné, Domènec

Journal of business ethics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La necesidad de la ética en la dirección: siete razones de peso

Melé Carné, Domènec

IEEM: Revista de Negocios, 2012, Vol.15(6), pp.22-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1510-4214

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facing the crisis toward a new humanistic synthesis for business

Melé Carné, Domènec; Argandoña Rámiz, Antonio ; Sánchez - Runde, Carlos

Journal of business ethics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating ethics into management

Melé Carné, Domènec

Journal of business ethics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating personalism into virtue-based business ethics the personalist and the common good principles

Melé Carné, Domènec

Journal of business ethics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The christian notion of agápe towards a more complete view of business ethics

Melé Carné, Domènec

Leadership through the classics

ISSN: ; ISBN: 3642324444

Toàn văn sẵn có

14
Management ethics placing ethics at the core of good management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management ethics placing ethics at the core of good management

Melé Carné, Domènec

ISBN: 9780230246300

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three keys concepts of Catholic humanism for economic activity human dignity, human rights and integral human development

Melé Carné, Domènec

Humanism in economics and business

ISSN: ; ISBN: 940179703X

Toàn văn sẵn có

16
Humanism in economics and business perspectives of the catholic social tradition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanism in economics and business perspectives of the catholic social tradition

Melé Carné, Domènec

ISBN: 940179703X ; ISBN: 9789401797030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical wisdom in managerial decision making

Melé Carné, Domènec

The journal of management development [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-1711

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Valero's "entreprise politics" a model of humanistic management and corporate governance

Calleja, Ricardo; Melé Carné, Domènec

The journal of management development [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-1711 ; DOI: 10.1108/JMD-12-2015-0187

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanistic corporate community involvement Walgreens/MEF One-On-One program

Melé Carné, Domènec; Mammoser, Thomas L

The journal of management development [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-1711

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guest editorial: Towards an holistic understanding of management

Melé Carné, Domènec; Sanchez - Runde, Carlos J

The journal of management development [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-1711

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (4)
 2. 2008đến2009  (5)
 3. 2010đến2011  (5)
 4. 2012đến2014  (7)
 5. Sau 2014  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tạp chí  (15)
 2. Bài báo  (7)
 3. Book Chapters  (4)
 4. Sách  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23)
 2. Spanish  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...