skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La ciudadanía como co-construcción de espacios de participación en lo público

Mejías Sandia, Carlos ; Henríquez Rojas, Pamela

Sociologias, 01 December 2012, Vol.14(31), pp.192-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222012000300009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Configurando nuevos movimientos sociales Latinoamericanos en el espacio del resquebrajamiento epistémico-colonial neoliberal

Mejías Sandia, Carlos ; Suárez Manrique, Pablo

Revista Reflexiones, 01 June 2017, Vol.96(1), pp.97-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1659-2859 ; E-ISSN: 1659-2859 ; DOI: 10.15517/rr.v96i1.30635

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...