skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 123.041.866  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Angiogenesis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Angiogenesis

William D. Figg; Judah Folkman

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24684

Truy cập trực tuyến

2
Analysis of Waiting-Time Data in Health Services Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Waiting-Time Data in Health Services Research

Boris Sobolev; Lisa Kuramoto

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24627

Truy cập trực tuyến

3
Principles of Electronic Prescribing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of Electronic Prescribing

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25843

Truy cập trực tuyến

4
Clinical Nephrotoxins
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Nephrotoxins

Marc E. Broe, George A. Porter, William M. Bennett, Gilbert Deray.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27298

Truy cập trực tuyến

5
Integrated Cytology of Cerebrospinal Fluid
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated Cytology of Cerebrospinal Fluid

Michael Torzewski.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24171

Truy cập trực tuyến

6
Principals of Cartilage Repair
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principals of Cartilage Repair

Christoph Erggelet; Bert R. Mandelbaum, Eike H. Mrosek, Jason M. Scopp.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25842

Truy cập trực tuyến

7
Pediatric Inflammatory Bowel Disease
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pediatric Inflammatory Bowel Disease

Petar Mamula; Jonathan E. Markowitz, Robert N. Baldassano

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25282

Truy cập trực tuyến

8
Autoimmune Diseases in Endocrinology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autoimmune Diseases in Endocrinology

Anthony P. Weetman

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26147

Truy cập trực tuyến

9
Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome

Daniel A. Shoskes.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27246

Truy cập trực tuyến

10
Pearls for Leaders in Academic Medicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pearls for Leaders in Academic Medicine

Emery A. Wilson; Jay A. Perman, D. Kay Clawson.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25265

Truy cập trực tuyến

11
Radiology of Osteoporosis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiology of Osteoporosis

Stephan Grampp.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26682

Truy cập trực tuyến

12
Applied Spatial Data Analysis with R
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Spatial Data Analysis with R

Robert Gentleman; Kurt Hornik, Giovanni Parmigiani

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24937

Truy cập trực tuyến

13
Radiological Imaging of the Digestive Tract in Infants and Children
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiological Imaging of the Digestive Tract in Infants and Children

Devos, Annick S.; Blickman, Johan G.; A. L. Baert, Leuven

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26674

Truy cập trực tuyến

14
International Public Health Policy and Ethics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Public Health Policy and Ethics

David N. Weisstub, Michael Boylan.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24717

Truy cập trực tuyến

15
Anxiety Disorders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anxiety Disorders

John R. Vanin; James D. Helsley, David M. Morgan.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24711

Truy cập trực tuyến

16
Pediatric Allergy, Asthma and Immunology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pediatric Allergy, Asthma and Immunology

Arnaldo Cantani

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25280

Truy cập trực tuyến

17
Clinical Trials in Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Trials in Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis

David M. Reid, Colin G. Miller.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27315

Truy cập trực tuyến

18
Radiology Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiology Education

Chhem, Rethy K.; Hibbert, Kathryn M.; Deven, Teresa Van

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26679

Truy cập trực tuyến

19
Color Doppler US of the Penis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Color Doppler US of the Penis

Bertolotto, Michele

978-3-540-36677-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27447; http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-36677-5

Truy cập trực tuyến

20
Atrial Fibrillation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atrial Fibrillation

Andrea Natale, José Jalife

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26126

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 123.041.866  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.710.277)
 2. Toàn văn trực tuyến (123.040.746)
 3. Trong mục lục thư viện (250)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (7.087.373)
 2. 1957đến1972  (5.373.755)
 3. 1973đến1988  (19.781.758)
 4. 1989đến2005  (32.317.265)
 5. Sau 2005  (56.707.670)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (122.168.614)
 2. Chemistry  (117.459.632)
 3. Humans  (1.524.946)
 4. Female  (923.628)
 5. Male  (751.883)
 6. Patients  (138.347)
 7. Abridged  (129.568)
 8. Mortality  (93.187)
 9. Sociology  (82.941)
 10. Engineering  (82.733)
 11. Treatment Outcome  (67.489)
 12. Clinical Trials  (60.964)
 13. Life Sciences  (58.801)
 14. Clinical Medicine  (57.491)
 15. Internal medicine  (42.705)
 16. Physicians  (40.978)
 17. Emergency medicine  (37.131)
 18. Cardiovascular Diseases  (33.477)
 19. Health Sciences  (25.397)
 20. Social Sciences  (19.890)
 21. Nuclear Medicine  (14.419)
 22. Health Care Costs  (10.710)
 23. Gene Mutation  (7.027)
 24. Massachusetts  (6.678)
 25. Medicare  (6.505)
 26. Medical Care  (6.417)
 27. Environmental Sciences  (4.684)
 28. Social medicine  (3.842)
 29. Drug Evaluation  (2.432)
 30. Information Technology  (1.826)
 31. Dose-response Relationship  (1.127)
 32. Arts and Humanities  (195)
 33. Công tác xã hội  (89)
 34. Y học  (41)
 35. Người cao tuổi  (24)
 36. Thuốc  (13)
 37. Nội khoa  (6)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (93.052.322)
 2. German  (24.483.327)
 3. Chinese  (17.046.164)
 4. French  (14.780.835)
 5. Korean  (3.784.844)
 6. Japanese  (2.959.007)
 7. Spanish  (2.389.720)
 8. Russian  (1.801.432)
 9. Portuguese  (1.036.185)
 10. Italian  (797.588)
 11. Finnish  (376.979)
 12. Danish  (370.410)
 13. Norwegian  (304.800)
 14. Dutch  (299.662)
 15. Polish  (180.254)
 16. Czech  (106.570)
 17. Ukrainian  (96.209)
 18. Romanian  (89.011)
 19. Turkish  (75.125)
 20. Hungarian  (59.869)
 21. Greek  (52.410)
 22. Hebrew  (23.632)
 23. Persian  (12.586)
 24. Arabic  (10.791)
 25. Icelandic  (3.666)
 26. Serbian  (1.929)
 27. Undetermined  (1.328)
 28. Lithuanian  (765)
 29. Serbo-Croatian  (154)
 30. Afrikaans  (139)
 31. Vietnamese  (128)
 32. Slovak  (38)
 33. Tagalog  (12)
 34. Samoan  (11)
 35. Thai  (5)
 36. Macedonian  (4)
 37. Welsh  (3)
 38. Albanian  (3)
 39. Georgian  (3)
 40. Malay  (2)
 41. Maori  (2)
 42. Germanic (Other)  (2)
 43. Armenian  (1)
 44. Gujarati  (1)
 45. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. R - Medicine.  (15.944)
 2. S - Agriculture.  (279)
 3. E - History: America  (39)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cabot, Richard C.
 2. Ebeling, Sally H.
 3. Shepard, Jo-Anne O.
 4. Harris, Nancy Lee
 5. Rosenberg, Eric S.

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Chemistry
 3. Humans
 4. Female
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...