skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 127.584.884  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Public Health Aspects of HIV/AIDS in Low and Middle Income Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Health Aspects of HIV/AIDS in Low and Middle Income Countries

Celentano, David D; Beyrer, Chris

978-0-387-72711-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26471

Truy cập trực tuyến

2
Weighted Littlewood-Paley Theory and Exponential-Square Integrability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weighted Littlewood-Paley Theory and Exponential-Square Integrability

Michael Wilson.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31152

Truy cập trực tuyến

3
Atherosclerosis and Oxidant Stress
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atherosclerosis and Oxidant Stress

Holtzman, Jordan L.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25041

Truy cập trực tuyến

4
Robotic Urology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robotic Urology

Hubert John, Peter Wiklund.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29224

Truy cập trực tuyến

5
Cerebral Vasospasm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cerebral Vasospasm

H. -J. Steiger, Talat Kırış, John H. Zhang.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27180

Truy cập trực tuyến

6
The Right Imaging Study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Right Imaging Study

Ronald L. Eisenberg, Alexander R. Margulis.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29187

Truy cập trực tuyến

7
Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome

Daniel A. Shoskes.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27246

Truy cập trực tuyến

8
Balloon Kyphoplasty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balloon Kyphoplasty

Stephan Becker, Michael Ogon

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26249

Truy cập trực tuyến

9
Cancer Chemotherapy in Clinical Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cancer Chemotherapy in Clinical Practice

Terry Priestman.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27151

Truy cập trực tuyến

10
School Violence and Primary Prevention
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

School Violence and Primary Prevention

Thomas W. Miller.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29382

Truy cập trực tuyến

11
Nutrition in Kidney Disease
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrition in Kidney Disease

Laura D. Byham-Gray, Glenn M. Chertow, Jerrilynn D. Burrowes.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27992

Truy cập trực tuyến

12
Cardiovascular Pediatric Critical Illness and Injury
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiovascular Pediatric Critical Illness and Injury

Wheeler, Derek S.; Wong, Hector R.; Shanley, Thomas P.

978-1-84800-922-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28647

Truy cập trực tuyến

13
Accelerated Silverlight 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerated Silverlight 2

Scanlon, Jeff

978-1-4302-1076-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28214

Truy cập trực tuyến

14
Cornea and External Eye Disease
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cornea and External Eye Disease

Thomas Reinhard, Frank Larkin.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28177

Truy cập trực tuyến

15
Adrenal Imaging
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adrenal Imaging

Blake, Michael A.; Boland, Giles

978-1-934115-86-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28253

Truy cập trực tuyến

16
Combat Sports Medicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combat Sports Medicine

Kordi, Ramin; Maffulli, Nicola; Wroble, Randall R.; Wallace, W.Angus (Eds.)

978-1-84800-353-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28721

Truy cập trực tuyến

17
Brain Imaging
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain Imaging

Wagner, Henry N.

978-1-84800-307-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28608

Truy cập trực tuyến

18
Monitoring of Cerebral and Spinal Haemodynamics During Neurosurgery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring of Cerebral and Spinal Haemodynamics During Neurosurgery

Georg E. Cold, Niels Juul.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27909

Truy cập trực tuyến

19
Mitochondrial Medicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial Medicine

Anna Gvozdjáková.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27908

Truy cập trực tuyến

20
Clinical MR Imaging and Physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical MR Imaging and Physics

Chrysikopoulos, Haris S.

978-3-540-77999-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28711

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 127.584.884  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7.339.683)
 2. Toàn văn trực tuyến (123.027.865)
 3. Trong mục lục thư viện (250)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (7.115.752)
 2. 1956đến1971  (5.187.175)
 3. 1972đến1987  (19.267.096)
 4. 1988đến2004  (31.947.912)
 5. Sau 2004  (62.244.034)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (124.908.051)
 2. Chemistry  (117.492.263)
 3. Humans  (2.505.283)
 4. Female  (1.487.051)
 5. Male  (1.207.699)
 6. Adult  (885.684)
 7. Medical Research  (579.980)
 8. Public Health  (311.297)
 9. Abridged  (233.448)
 10. Patients  (190.246)
 11. Clinical Trials  (122.346)
 12. Mortality  (118.917)
 13. Engineering  (109.481)
 14. Epidemiology  (95.914)
 15. Sociology  (92.725)
 16. Life Sciences  (77.471)
 17. Clinical Medicine  (74.814)
 18. Emergency medicine  (72.250)
 19. United Kingdom  (71.923)
 20. Obesity  (63.237)
 21. Internal medicine  (59.000)
 22. HIV Infections  (39.448)
 23. Nuclear Medicine  (35.977)
 24. Developing Countries  (33.289)
 25. Health Sciences  (29.633)
 26. Social Sciences  (22.634)
 27. Environmental Sciences  (18.742)
 28. Biomedical Research  (18.516)
 29. Global Health  (13.632)
 30. History, 21st Century  (8.920)
 31. Social medicine  (7.472)
 32. Information Technology  (3.068)
 33. Arts and Humanities  (199)
 34. Công tác xã hội  (89)
 35. Y học  (41)
 36. Người cao tuổi  (24)
 37. Thuốc  (13)
 38. Nội khoa  (6)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (97.239.766)
 2. German  (24.528.258)
 3. Chinese  (17.057.048)
 4. French  (14.851.876)
 5. Korean  (3.788.734)
 6. Japanese  (2.964.080)
 7. Spanish  (2.418.966)
 8. Russian  (1.825.184)
 9. Portuguese  (1.037.798)
 10. Italian  (806.048)
 11. Finnish  (377.465)
 12. Danish  (372.735)
 13. Norwegian  (306.755)
 14. Dutch  (303.003)
 15. Polish  (184.125)
 16. Czech  (108.892)
 17. Ukrainian  (96.617)
 18. Romanian  (89.695)
 19. Turkish  (75.474)
 20. Hungarian  (61.379)
 21. Greek  (52.477)
 22. Hebrew  (23.970)
 23. Persian  (12.691)
 24. Arabic  (10.850)
 25. Undetermined  (8.051)
 26. Icelandic  (3.671)
 27. Serbian  (2.699)
 28. Lithuanian  (783)
 29. Slovak  (395)
 30. Serbo-Croatian  (322)
 31. Afrikaans  (233)
 32. Vietnamese  (141)
 33. Hindi  (127)
 34. Maori  (48)
 35. Tibetan  (44)
 36. Thai  (29)
 37. Gujarati  (22)
 38. Bengali  (20)
 39. Burmese  (19)
 40. Tagalog  (13)
 41. Samoan  (13)
 42. Malayalam  (12)
 43. Macedonian  (12)
 44. Albanian  (11)
 45. Malay  (10)
 46. Georgian  (8)
 47. Armenian  (7)
 48. Welsh  (3)
 49. Germanic (Other)  (2)
 50. Yiddish  (1)
 51. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. R - Medicine.  (22.965)
 2. S - Agriculture.  (656)
 3. E - History: America  (51)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. The Lancet
 2. Horton, R
 3. Horton, Richard
 4. Holmes, David
 5. Lancet, The

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Chemistry
 3. Humans
 4. Female
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...