skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 216  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fukushima residents still struggling 2 years after disaster

Mccurry, Justin

Lancet (London, England), 09 March 2013, Vol.381(9869), pp.791-2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 23668496 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)60611-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiroshima survivors remember

Mccurry, Justin

The Lancet, 01 August 2015, Vol.386(9992), pp.417-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)61432-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Former Novartis employee arrested over valsartan data

Mccurry, Justin

The Lancet, 21 June 2014, Vol.383(9935), pp.2111-2111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61015-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anxiety over radiation exposure remains high in Japan

Mccurry, Justin

The Lancet, 2011, Vol.378(9796), pp.1061-1062 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(11)61466-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No end in sight for North Korea's malnutrition crisis

Mccurry, Justin

The Lancet, 18 February 2012, Vol.379(9816), pp.602-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60252-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fukushima Daiichi disaster: 4 years on

Mccurry, Justin

The Lancet, 21 March 2015, Vol.385(9973), pp.e23-e24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60302-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan will be model for future super-ageing societies

Mccurry, Justin

The Lancet, 17 October 2015, Vol.386(10003), pp.1523-1523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)00525-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fukushima disaster: road to recovery remains long

Mccurry, Justin

The Lancet, 12 March 2016, Vol.387(10023), pp.1045-1045 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00692-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan: the aftermath

Mccurry, Justin

The Lancet, 2011, Vol.377(9771), pp.1061-1062 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(11)60413-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Tohoku earthquake: 1 year on

Mccurry, Justin

The Lancet, 10 March 2012, Vol.379(9819), pp.880-881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60378-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Japan's slow recovery
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's slow recovery

Mccurry, Justin

The Lancet, 07/2011, Vol.378(9785), pp.15-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61002-7

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fukushima Daiichi disaster: 4 years on

Mccurry, Justin

The Lancet, March 21, 2015, Vol.385(9973), p.e23-e24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

North-South Korea maternal health project to continue

Mccurry, Justin

The Lancet, 2010, Vol.375(9730), pp.1953-1953 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(10)60908-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

North Korea's health system in disarray

Mccurry, Justin

The Lancet, 2010, Vol.376(9738), pp.318-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61169-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fukushima Daiichi: 3 years on

Mccurry, Justin

The Lancet Oncology, May 2014, Vol.15(6), pp.556-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-2045 ; E-ISSN: 1474-5488 ; DOI: 10.1016/S1470-2045(14)70156-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philippines struggles to recover from typhoons

Mccurry, Justin

The Lancet, 2009, Vol.374(9700), pp.1489-1489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(09)61888-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan rejects calls to increase cigarette tax

Mccurry, Justin

The Lancet, 2009, Vol.373(9665), pp.710-710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(09)60422-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan’s slow recovery

Mccurry, Justin

Lancet (London, England), 02 July 2011, Vol.378(9785), pp.15-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 21739643 Version:1

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contaminated water leaked into sea from Fukushima plant

Mccurry, Justin

Lancet Oncology, 2012, Vol.13(1), pp.e9-e9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-2045 ; E-ISSN: 1474-5488 ; DOI: 10.1016/S1470-2045(11)70375-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Former Novartis employee arrested over valsartan data

Mccurry, Justin

Lancet (London, England), 21 June 2014, Vol.383(9935), pp.2111 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 24959638 Version:1

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 216  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (62)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mccurry, Justin
  2. McCurry, J.
  3. Ford, Peter
  4. Wegman, Deborah A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...