skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 725  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEA Junction: Our Venue to Connect on Southeast Asia

McCormick, Patrick

DOI: 10.14764/10.ASEAS-2017.2-10

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A Time-Release History of the Opioid Epidemic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Time-Release History of the Opioid Epidemic

Mccormick, Patrick J.

Anesthesia & Analgesia, 2018, p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/ANE.0000000000003964

Toàn văn sẵn có

3
A Time-Release History of the Opioid Epidemic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Time-Release History of the Opioid Epidemic

Mccormick, Patrick J.

Anesthesia & Analgesia, 2018, p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-900000000-96350

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Real-Time Decision Support System for Anesthesiologist End-of-Shift Relief

Wax, David B ; Mccormick, Patrick J

Anesthesia and analgesia, February 2017, Vol.124(2), pp.599-602 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1526-7598 ; PMID: 27861437 Version:1 ; DOI: 10.1213/ANE.0000000000001515

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling chronic olanzapine exposure using osmotic minipumps: Pharmacological limitations

Remington, Gary ; Mann, Steve ; Mccormick, Patrick ; Nobrega, José N ; Hahn, Margaret ; Natesan, Sridhar

Pharmacology, Biochemistry and Behavior, November 2011, Vol.100(1), pp.86-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3057 ; E-ISSN: 1873-5177 ; DOI: 10.1016/j.pbb.2011.07.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poster #209 EFFECTS OF DOPAMINE D3 RECEPTOR STIMULATION ON REWARD LEARNING: IMPLICATIONS FOR ADJUNCT TREATMENT OF ANTIPSYCHOTIC-INDUCED MOTIVATIONAL IMPAIRMENTS

Mccormick, Patrick N ; Fletcher, Paul ; Remington, Gary J

Schizophrenia Research, April 2012, Vol.136, pp.S356-S356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-9964 ; E-ISSN: 1573-2509 ; DOI: 10.1016/S0920-9964(12)71041-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing a singular past: Mon history and "modern" historiography in Burma

Mccormick, Patrick

SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia, July, 2014, Vol.29(2), p.300(32) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-9520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tax Consequences of Expatriation

Mccormick, Patrick

Journal of Taxation, Nov 2017, pp.223-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224863

Toàn văn không sẵn có

9
The Position of the <i>R&#257;j&#257;va&#7745;sa Katn&#257;</i> in Mon History-Telling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Position of the Rājāvaṁsa Katnā in Mon History-Telling

Mccormick, Patrick

Journal of Burma Studies, 2011, Vol.15(2), pp.283-304 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2010-314X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/jbs.2011.0010

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Position of the Rājāvaṁsa Katnā in Mon History-Telling

Mccormick, Patrick

Journal of Burma Studies, 2011, Vol.15(2), pp.283-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-799X ; E-ISSN: 2010-314X

Toàn văn không sẵn có

11
Ethnic Histories: Reflections from the Field
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Histories: Reflections from the Field

Mccormick, Patrick

Journal of Burma Studies, 2014, Vol.18(1), pp.123-135 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2010-314X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/jbs.2014.0000

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Histories: Reflections from the Field

Mccormick, Patrick

Journal of Burma Studies, 2014, Vol.18(1), pp.123-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-799X ; E-ISSN: 2010-314X

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Estate Planning Concepts for International Clients

Mccormick, Patrick

Estate Planning, Jun 2017, pp.18-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00941794

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Tax for the Growing Business

Mccormick, Patrick

Journal of Taxation, Jun 2018, pp.16-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224863

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FATCA AND THE NEW FRONTIER IN OFFSHORE REPORTING ENFORCEMENT

Mccormick, Patrick

Practical Tax Strategies, Oct 2015, Vol.95(4), pp.153-157

ISSN: 15236250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Reading Isaac&#8217;s Sacrifice as an Antiwar Parable
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading Isaac’s Sacrifice as an Antiwar Parable

Mccormick, Patrick T.

Journal of the Society of Christian Ethics, 2012, Vol.32(2), pp.3-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2326-2176 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/sce.2012.0028

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing a Singular Past: Mon History and “Modern” Historiography in Burma

Mccormick, Patrick Andrew, --

Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 2014, Vol.29(2), pp.300-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-9520 ; E-ISSN: 1793-2858

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key estate planning concepts for international clients: estate and gift tax techniques that are the foundation of common planning strategies do not necessarily apply to noncitizens or nonresidents

Mccormick, Patrick J.

Estate Planning, June, 2017, Vol.44(6), p.18-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-1794

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading Isaac’s Sacrifice as an Antiwar Parable

Mccormick, Patrick T

Journal of the Society of Christian Ethics, 2012, Vol.32(2), pp.3-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1540-7942 ; E-ISSN: 2326-2176

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Automated Critical Event Screening and Notification System to Facilitate Preanesthesia Record Review

Wax, David B ; Mccormick, Patrick J ; Joseph, Thomas T ; Levin, Matthew A

Anesthesia and analgesia, February 2018, Vol.126(2), pp.606-610 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1526-7598 ; PMID: 29053113 Version:1 ; DOI: 10.1213/ANE.0000000000002141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 725  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (161)
 2. Toàn văn trực tuyến (399)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (12)
 2. 1976đến1990  (17)
 3. 1991đến1999  (115)
 4. 2000đến2009  (304)
 5. Sau 2009  (276)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (647)
 2. French  (38)
 3. German  (17)
 4. Chinese  (6)
 5. Korean  (2)
 6. Burmese  (1)
 7. Polish  (1)
 8. Spanish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. McCormick, Patrick
 2. Mccormick, Patrick J.
 3. McCormick, P.
 4. McCormick, P.J.
 5. Mccormick, Patrick T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...